Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Spildkorn og græsser i vinterraps

Spildkorn og græsser i vinterraps

I år har det en del steder været for tørt til at pløje før såning af vinterraps. Derfor er der et ekstra stort areal, hvor rapsen er etableret pløjefrit eller grubbesået. Specielt i disse marker, men også i sammenpløjninger på pløjede marker, kan spildkornet hurtigt fylde meget. Hvor afgrøden er trængt, bør du bekæmpe spildkorn og græsser allerede, når det har 2 blade. Da spildkornet under de tørre forhold, der stadig er nogen steder i vores område, spirer frem over en længere periode, kan det blive aktuelt at bekæmpe endnu en gang. Det er tilladt at splitsprøjte med Agil 100 EC, men ikke med Focus Ultra, der kun må anvendes én gang pr. år.

Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes med Agil eller Focus Ultra, såfremt der hos agerrævehale og rajgræs ikke er udviklet herbicidresistens. Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 forhold mellem Agil og Focus Ultra, men Focus Ultra er bedre på rajgræs og gold hejre.

 

Effekt 5-6 blade

Procent effekt beregnet af Planteværn Online – ukrudt 5-6 blade.

Kerb

Når jordtemperaturen falder til under ca. 10 grader, hvilket normalt sker i starten af november, så kan Kerb 400 SC også anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs samt spildkorn. Arealer med meget græsukrudt bør sprøjtes tidligst muligt for at undgå at græsset udvikler et for dybtgående rodnet, der kan nedsætte effekten.

Mod væselhale i stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv. I praksis ser vi, at væselhale visner ned, men skyder igen i løbet af foråret og sætter en del frøstængler. Kerb er blevet godkendt til anvendelse i vinterraps i november og december. Du kan læse mere om godkendelsen i artiklen ’Kerb 400 SC er godkendt i vinterraps’ i AfgrødeNyt uge 32.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve