Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Specielle forhold ved brug af Dangødning (og andre flydende gødninger)

Specielle forhold ved brug af Dangødning (og andre flydende gødninger)

Der bør altid tilsættes Agrotain til Dangødning for at undgå fordampning. Behovet er selvfølgelig mindst ved tidlig udbringning under fugtige og kolde forhold, men for altid at få en god og sikker virkning, bør det tages med som standard.

Dernæst kan deling af Dangødning diskuteres i forhold til en fast gødning. Vi ved, at Dangødning virker mere langsomt end fast gødning. Under de lave kvoter tilførte vi Dangødningen på én gang, uanset om det var et supplement til gylle eller udelukkende gødskning med Dangødning. Da vi så fik de normale kvoter igen, begyndte vi at dele Dangødningen, – både ved supplement til gylle, og ved udelukkende gødskning med Dangødning. Dette har mange steder medført for sen tildeling af sidste tilførsel med bladsvidninger til følge. Mindre bladsvidninger betyder måske ikke så meget, men i et eller andet omfang er det negativt. Undgå i øvrigt også svidninger ved at udsprøjte på tørre planter uden for meget sol.

Den overordnede strategi i 2018 bør derfor revideres, som følger. Hvor Dangødningen gives som supplement til gyllen, bør den igen tilføres af én gang, når det er en kvælstofmængde, der ikke overstiger ca.100 kg pr. ha. Hvor der udelukkende gødskes med Dangødning, bør mængden dog fortsat deles, men sidste tildeling bør tilføres medio april. Undtagelsen kan være en sent sået hvede, hvor hele gødningsmængden tilføres af én gang.

Ved gødskning af vinterraps, hvor det er blevet almindeligt at dele gødningen af 2 gange, giver dette ingen mening ved brug af Dangødning. Her er én samlet tilførsel tilstrækkeligt, hvis første tilførsel ikke sker ekstremt tidligt. Udenlandske forsøg har vist merudbytter ved at gemme 20-30 kg N pr. ha tilført fra midt i blomstringen til ca. 14 dage efter afblomstring, hvor det er en ren amidgødning, som N-18, der skal bruges for at undgå svidninger. Dette er også afprøvet i danske forsøg i 2017, der dog ikke viser entydige resultater.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve