Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Sortsvalg - vinterraps

Sortsvalg – vinterraps

Der er stort udbud af vinterrapssorter, hvoraf mange ligger omkring samme udbytteniveau. Vælg derfor sorter med et stabilt udbytte gennem flere års forsøg og fordel gerne på mindst to, eller flere sorter, hvis der etableres større arealer.

De fleste sorter har kun været afprøvet i få år, derudover kommer der mange nye sorter til. I 2018 har vi ca. 180 sorter i afprøvning i DK. Mange af dem bliver aldrig til noget her i landet, men forædlerne bruger Danmark som værtsland, fordi godkendelsen er et år hurtigere om at blive godkendt til salg, end i øvrige EU-lande.

Vælg en vinterrapssort, der:

  • Har givet et højt og stabilt udbytte i mindst 2 år
  • Har en passende afgrødehøjde ved høst
  • Har lav modtagelighed overfor svampesygdomme.
  • Har god dryssefasthed (skulpeopspringsresistens)
  • Er egnet til det forventede såtidspunkt.

Udsæd til liniesorter vil ofte være billigere end for hybridsorter, hvilket også bør indgå i sortsvalget. Eksempelvis kostede liniesorten Butterfly sidste år 800,- kr. pr. unit med 1 mio. frø imod 2.400,- kr. pr. unit for hybridsorten DK Exclaim med 1,5 mio. frø. Med 40 frø pr. m2 er udsædsprisen 320,- kr.pr. ha for Butterfly og 640 kr. pr. ha for DK Exclaim.

Hybridsorterne har i forsøg ikke givet højere udbytte end de bedste liniesorter, men opnås der ikke optimale spirings- og vækstbetingelser, har hybridsorterne haft en lidt bedre kompensationsevne. Hybrider er ofte højere og samtidig vanskeligere at høste i sortsforsøgene, dette giver en lille fordel hos liniesorterne når udbyttet skal gøres op. Der er som bekendt forskel på sorternes vækst i efteråret. Ved forventet tidlig såning vælges sorter med langsom/moderat vækst i efteråret, og ved sen såning vælges sorter med kraftig vækst.

Spændende nye sorter på markedet

Smaragd er en ny DSV sort som officielt lå på FHT 108 i landsforsøgene sidste år. I værdiafprøvningen 2016-2017 har den opnået henholdsvis FHT 110 og 111.

DK Exlibris er kun testet i værdiafprøvningen 2016-2017 med henholdsvis FHT 111 og 106. og har en lav afgrødehøjde på 163 cm. Egnet til tidlig/middel såning. Forhandles bl.a. af DLG.

Hitaly fra KWS har i værdiafprøvningen præsteret pæne udbytter med FHT 115 (2 år.) Egnet til sen såning med skulpeopspringsgenetik.

Pangea har i værdiafprøvningen ligget på FHT 105 (3 år.) Sorten er baseret på Wembley genetik og er ligeledes egnet til sen såning, da den udvikler sig hurtigt i efteråret. 

Specielle sorter

V3160L er en specialsort der skal dyrkes på kontrakt til DLG mod en lille merpris. I 2017 var FHT 107 hvilket må siges at være fornuftigt. Af sorten produceres en olie der er specielt velegnet til fødevareområdet. Det kræves at man selv kan oplagre varen.

Kålbroktolerante sorter

Der udbydes umiddelbart 4 kålbroktolerante sorter til denne sæson Archimedes, Alasco, DK Platinium og SY Alibaba. Alasco har kun været med i værdiafprøvningen 2015 og 2016. og forhandles af DLG. Kålbroktolerante sorter virker ikke sanerende på kålbrok i marker med kraftige angreb, men opformerer heller ikke svampen. Alle sorter har forholdsvis kraftig vækst i efteråret, hvorfor vi ønsker at så disse til den sene side, således smittespredningen minimeres mest muligt. Der opfordres til kun at anvende de kålbrok resistente sorter, hvor det er yderst nødvendigt. Tilfør gerne kalk inden såning.

Bejdsning af vinterraps

Miljøstyrelsen har den 24/5 givet afslag på bejdsning af vinterrapsudsæd med pesticidgruppen neonikotinoider, også kendt som Cruiser eller Modesto 480 FS. Forbuddet er vedtaget i EU af hensyn til bierne, da man mener at kunne finde rester af aktivstoffet. Danmark har i en årrække søgt dispensation, men det er pt. usikkert, om der igen gives en dispensation. Opnås der ikke dispensation, bliver det ekstra vigtigt at målrette eventuel bekæmpelse af rapsjordlopper, så snart planterne kommer op.

Svampemidlet Thiram, må fortsat anvendes til bejdsning, men har ingen effekt på skadedyr. Et nyt bejdsemiddel, med navnet Lumiposa er måske undervejs. Bejdsemidlet har også effekt på skadedyr, men vil ikke blive godkendt til denne sæson.

Anbefaling til sortsvalg

Sorter velegnede til tidlig og normalt såtidspunkt: Butterfly og Django, som begge har haft høje udbytter 2 år i træk og med lav risiko for lejesæd. Sorterne er lave, med en sen vækststart i foråret og blomstrer til den sene side. Vil man prøve en ny sund sort, med højt olieindhold er Smaragd et godt bud. Ligeledes er DK Exception, PT256, INV1077 og Hasting alle gode sorter, der er velegnede til tidlig og normal såning.

Sorter velegnede til normalt og sent såtidspunkt: Her præges udvalget af hybridsorter, der hurtigt vokser til i efteråret og starter tidligt i foråret. Sorterne DK Exclaim, DK Expansion, Dariot og Wembley.

Af nye sorter på markedet vil Hitaly og Pangea være et interessant bud til sen såning. Der vil muligvis skulle vækstreguleres i sorten Hitaly, hvor der er observeret en del lejesæd ved høst.

Oversigt over udbudte rapssorter.

Vinterraps tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve