Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Sortsvalg - vinterhvede

Sortsvalg – vinterhvede

I tabellen ses en liste over de hvedesorter, der markedsføres til høst 2019.

Vinterhvede tabel

Informer, KWS Zyatt og KWS Lilli: Brødehvede-egnede, men ikke optaget på listen med godkendte sorter. Pistoria og Creator: Brødhvede HK: Horsyld Købmandsgård *: 10=mest lejesæd

Sorterne med de største fremavlsarealer er Benchmark, Sheriff, Torp og Kalmar, der alle er velafprøvede og med gode dyrkningsegenskaber. Skal du have et stort hvedeareal, kan man med fordel vælge 2 – 3 forskellige sorter.

Man kender endnu ikke betingelserne for 2018/19 for dyrkning af brødhvede med kvælstoftillæg, men sorterne Pistoria og Creator var på brødhvedelisten i 2017/18.

Som det fremgår af kolonnen med merudbytte for svampebekæmpelse i 2017 var der stor forskel, og de sundeste sorter var Informer, Ohio, KWS Scimitar, Elixer, Creator og Galerist. Sorterne med den dårligste sundhed var KWS Lili, Torp, Kvium og Pistoria.

En del fik ikke sået det ønskede areal med vintersæd i efteråret, og har såsæd stående fra sidste efterår. Normalt bevares spirevnen uden problemer, men er du i tvivl, kan du lave en spireprøve ved f.eks. at placere 50 kerner på fugtigt køkkenrulle og optælle spiringen efter nogle døgn. Ønsker man samme sort, kan man også blande gammel og ny såsæd for at mindske risikoen for en dårlig fremspiring.

De nye og mest interessante sorter vil ofte blive udsolgt hurtigt, men der bliver næppe mangel på udsæd, så vent evt. med at bestille udsæd til arealer, som det er usikkert, at du får etableret.

Laver man selv sin såsæd, bør der altid indkøbes nyt kontrolleret såsæd til produktion af den udsæd, som man ønsker at udså til næste efterår. Ligeledes er det vigtigt med en grundig gennemgang af det areal, som man ønsker at anvende til udsæd i dette efterår. Arealet skal være fri for iblanding af andre arter samt flyvehavre, og der må ikke forefindes gold hejre, som det kan være svært at rense fra. Ellers risikerer man at udså gold hejre jævnt fordelt over hele marken!

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve