Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Sortsforsøg vinterhvede – foreløbige resultater

Sortsforsøg vinterhvede – foreløbige resultater

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Der er foreløbig kun kommet resultater fra 4 forsøg i Landsforsøgene, som vi bringer her.

Kilde: Sortinfo.dk.

Svampebekæmpelse har givet store merudbytter i 2019. Der er dog to sorter, der skiller sig ud ved at være markant sundere. Det er Informer og Ohio. I nedenstående tabel ses dækning af Septoria, gulrust og brunrust i observationsparcellerne i 2019.

 

Som det ses, og som vi også tidligere har skrevet, så er der desværre flere af vores store sorter, som er blevet mere modtagelige for gulrust. Det gælder specielt Benchmark, hvor svampebekæmpelse har hævet udbyttet med 45,9 hkg pr. ha svarende til godt 40 %, som det ses af ovenstående tabel.

Gulrust er ikke svær at bekæmpe, hvis der gribes ind rettidigt og med relevant middel og dosering, men en meget modtagelig sort vil typisk kræve en ekstra svampebekæmpelse eller to. Kommer der en periode med dårligt sprøjtevejr, kan det betyde en betydende udbyttenedgang, hvis der er kraftige angreb af gulrust.

Observationsparceller 2019 – 17 lokaliteter (Tystofte.dk).

Du kan se sorternes forekomst af sygdomme og deres lejesædskarakter i 2018 i artiklen ’Sortsvalg vinterhvede’ i AfgrødeNyt uge 22.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve