Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Skal hvedeudsæden bejdses mod goldfodsyge?

Skal hvedeudsæden bejdses mod goldfodsyge?

Af Michael Wang Lønbæk (mwl@centrovice.dk).

Det bliver igen i 2019 muligt at købe nogle af hvedesorterne bejdset med Latitude, der har en rimelig effekt på goldfodsyge.

Goldfodsyge kan især forekomme i 2. og 3. års hvede og ved tidlig såning. Den kan dog også forekomme i hvede sået efter dyrkning af andre kornarter i flere år. Angreb er værst på mildere jordtyper og optræder især i år med store nedbørsunderskud, hvor angrebne planter får korte og mørke rødder. Derved vil angrebne planter blive tvangsmodnet og kernerne bliver små og skrumpne.

Goldfodsyge kan begrænses ved at så udsatte marker til sidst, og gerne efter den 20/9. Er dette ikke muligt, fordi man frygter ikke at kunne færdes sent i fugtige år, kan man anvende udsæd bejdset med Latitude. Danish Agro tilbyder sorten Torp med Latitudebejdsning, og DLG sorterne Benchmark, Sheriff og Kvium.

Bejdsningen må kun ske i udlandet, og derfor er der en relativ høj merpris for Latitude på 180 – 200 kr/hkg. Det vil med en udsædsmængde på 180 kg/ha give en merpris på ca. 340 kr/ha. Ved en kornpris på 120 kr/hkg, vil det kræve et merudbytte på over 2,80 hkg/ha, før der er en fortjeneste ved bejdsningen. I forsøg har der været nettomerudbytter op til 11 hkg/ha, men der er også en del forsøg med negative nettomerudbytter.

Man har derfor fra Seges udarbejdet nedensående skema, hvor man har anført sandsynligheden for at opnå et goldfodsyge-indeks over 20, og derved har størst behov for bejdsning med Latitude.

Som det fremgår, er der størst chance for positive nettomerudbytter på mildere jordtyper og ved tidlig såning.

Risiko-vurderingsskema for bejdsebehov mod goldfodsyge i 2. og 3. års vinterhvede.

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve