Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Skadedyr i vinterraps under blomstring

Skadedyr i vinterraps under blomstring

Når rapsen blomstrer, så er der ikke længere behov for at bekæmpe glimmerbøsser, men der kan være behov for at bekæmpe skulpesnudebiller og skulpegalmyg.

Skulpesnudebiller

De sidste par år har vi haft betydende angreb af skulpesnudebiller og i nogle marker været nødt til at bekæmpe flere gange. Skulpesnudebillerne søger ind i vinterrapsmarkerne fra begyndende blomstring, og de anbefales bekæmpet under hele blomstringen ved 1-2 skulpesnudebille pr. plante. Billen er blygrå med en lille ’snude’, som det ses på fotoet. De kan være svære at finde i blomsterne, da de tit lader sig faldet af, når planterne berøres, så ryst evt. planterne ned i en bakke el.lign.

Hver larve æder 3-5 frø. Ofte optræder der kun 1 larve pr. skulpe. Angreb får skulperne til at nødmodne og blive angrebet af sekundære svampe. Skulpesnudebillerne skader også ved at skabe indfaldsveje for skulpegalmyg, der dog ved egen hjælp kan lægge æg i skulper under ca. 2 cm.

Skulpesnudebille udklip

Skulpesnudebille i rapsblomst på den nyudviklede skulpe. Hvis der sprøjtes på knoppen, vil skulpen være ubehandlet, når blomsten efterfølgende springer ud.

 

Skulpegalmyg

Der findes ingen hjælpemidler til at fastlægge behovet for bekæmpelse af skulpegalmyg, og det er et meget stort problem. Galmyggene er kun 1-2 mm og kan ikke skelnes fra andre insekter i marken. Der er en vis sammenhæng mellem angreb året før i nabomarker med vinterraps og angreb i indeværende års rapsmark. Marker med gode læforhold bliver ofte også mere angrebet.

Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg (oftest under blomstring) kan følges via en temperaturmodel på Landbrugsinfo’s registreringsnet. Opsummeringen af graddage starter 1. april. Modellen kan fastlægge tidspunktet for forekomst af skulpegalmyg, men siger desværre ikke noget om angrebsstyrken. Evt. bekæmpelse er aktuel, når antallet af graddage når op i det gule område.

Ved angreb af skulpegalmyg optræder der altid mange larver pr. skulpe, og skulperne springer op ved angreb. Skulpegalmyg er derfor mere tabsvoldende end skulpesnudebiller, fordi alle frø i skulpen tabes ved angreb.

Angreb af skulpegalmyg er altid værst i randen af marken i de yderste 3-4 meter, fordi skulpegalmyggene overvintrer i nabomarker, hvor der var raps året før, og fordi skulpegalmyg er dårlige flyvere og har en kort levetid.

Bekæmpelse af skulpegalmyg kan være aktuel, hvis man har erfaring for mere udbredte angreb i vinterraps på ejendommen (mange gule og visne opspringende skulper). Her foretages en bekæmpelse i hele marken ved begyndende flyvning af skulpegalmyg. I andre marker kan evt. foretages en randbehandling.

Hver generation af skulpegalmyg optræder i en periode på omkring 3-4 uger. Er første generation skulpegalmyg bekæmpet tilfredsstillende, er der ikke behov for bekæmpelse af anden generation ca. 4 uger senere.

Glimmerbøsser

Ved begyndende blomstring er bekæmpelse af glimmerbøsser oftest ikke længere aktuel.

Anbefalede midler og doser

Ved kraftige angreb af skulpesnudebiller og/eller skulpegalmyg kan der være behov for flere behandlinger, fordi virkningstiden af en behandling kun er omkring 5-6 dage. Under blomstring kommer der nemlig løbende nye skulper frem, som hurtigt står ubeskyttet ved sprøjtning med kontaktmidler. Virkningstiden med systemiske midler (Biscaya) er ikke væsentligt længere. Der kan derfor ved kraftige angreb være behov for op til 3 behandlinger.

For at forsinke resistensudvikling hos skulpesnudebiller mod pyrethroider ønskes Biscaya (neonicotinoid) ved behov anvendt mod skulpesnudebiller. Da Biscaya kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson, anbefales Avaunt, Plenum eller Mavrik Vita/2F derfor anvendt mod glimmerbøsser. Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik 2F med samme indhold af aktivstof. Firmaet har afmeldt Mavrik 2F, og evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

For at forsinke resistensudviklingen hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er det vigtigt kun at bekæmpe ved behov og anvende forskellige virkemekanismer.

Du kan se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’, men i tabellen herunder får du et overblik.

 

Hensyn til bier

Pyrethroider må over blomstrende planter kun udbringes uden for biernes flyvetid, dvs. i perioden ca. kl. 21-03 (sommertid) – tjek altid marken for bier, før en bekæmpelse foretages. Af de viste midler i tabel 1 må kun Biscaya udsprøjtes hele døgnet, da det er uden bimærke.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve