Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Skadedyr i rapsen forår 2018

Skadedyr i rapsen forår 2018

Glimmerbøsser i vinterraps

Forekomsten af glimmerbøsser er stærkt styret af temperaturen. Glimmerbøsserne kommer frem fra deres vinterhi i hegn og lignende ved ca. 9º C, mens kortere flyveture kræver 12-13º C, og længere flyveture kræver ca. 15º C.

Glimmerbøsserne gør størst skade i det helt tidlige knopstadie, hvor løvbladene endnu dækker knopperne. Husk at topskuddet max. udgør 15 % af udbyttet. Når vi nærmer os blomstring, stiger skadetærsklen til 10 glimmerbøsser pr. plante.

Glimmerbøsser tabel

Ved begyndende blomstring er bekæmpelse kun aktuel ved meget kraftige angreb – i størrelsesordenen 20 glimmerbøsser pr. plante.

Vær opmærksom på, at skadedyrssprøjtning under blomstring også bekæmper snyltehvepse. Snyltehvepseparasitter spiser i stort omfang glimmerbøssens larver, og mængden af snyltehvepse har derfor betydning for angrebsstyrken af glimmerbøsser året efter.

Der er kun 4 aktuelle midler til bekæmpelse af glimmerbøsser, da der er udviklet resistens mod de øvrige godkendte midler. De 4 midler er Avaunt, Biscaya OD 240, Mavrik 2F/Mavrik Vita og Plenum 50 WG, har hver sin virkemekanisme – kun Avaunt har bimærke. Det har ikke været muligt at finde forsøg med afgørende forskelle mellem midlerne. Men da Biscaya er midlet med den bedste effekt på skulpegalmyg, så bør dette middel reserveres til dette brug.

Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik 2F med samme indhold af aktivstof. Firmaet oplyser, at effekten af Mavrik Vita og Mavrik 2F ligger på samme niveau, men Mavrik Vita er mere blandbar med Solubor og andre mikronæringsstoffer. Vær opmærksom på, at Mavrik 2F er forbudt at anvende og opbevare fra og med 20-08-2018.

Doseringer og virkningstid

Vores anbefalede doseringer kan du finde under ’Aktuelle løsninger’.

Som tommelfingerregel kan der forventes en virkningstid på 5 dage ved kraftige angreb og høje temperaturer. Ved lavere temperaturer og lavere angrebsstyrke, er virkningstiden længere.

Sprøjteteknik og vandmængde

Anvend 200 l vand med f.eks. en 025 lavdrift/refleksdyse med 3,5 atm. og 6,5 km/t eller en 03 lavdrift/refleksdyse med 3,5 atm. og 7,7 km/t.

pH i sprøjtevæsken

Halveringstiden for Mavrik 2F/Mavrik Vita, dvs. den tid det tager før halvdelen af aktivstoffet er nedbrudt, er afhængig af pH i sprøjtevæsken. Ved pH 9 er halveringstiden 1,25 dage og ved pH 7 er halveringstiden 22,5 dage. Normalt udsprøjtes Mavrik straks efter påfyldning, og tilsætning af syre er derfor ikke nødvendigt. Bliver man derimod stoppet i at udføre sprøjtning grundet vejrforhold eller andet, og sprøjtning må udsættes til næste dag, så anbefales det at tilsætte syre til blandingen. Der kan tilsættes 50 -100 g citronsyre pr. 100 liter vand for at sænke pH.

Bladribbesnudebiller

Bladribbesnudebillen overvintrer i hegn mm. og dukker normalt op omkring medio april, ved rapsens strækningsvækst og er derfor omkring en uges tid før glimmerbøsserne.

Bladribbesnudebillen ligner skulpesnudebillen, men ser lidt spættet ud grundet en uregelmæssig hvidgrå behåring og har en hvidlig plet øverst på ryggen. Bladribbesnudebillen har derudover rødgule fødder.

Larverne kan findes inde i stænglerne fra slutningen af april til og med begyndelsen af juni. Stængelmarven er brunfarvet af larvernes gnav og afføring. Ved kraftige angreb kan planterne nødmodne.

Behov for bekæmpelse af bladribbesnudebiller kan fastlægges via gule fangbakker. Der er oprettet et registreringsnet for bladribbesnudebiller. En tysk tommelfingerregel siger, at hvis der indenfor 3 dage er fanget mere end 10 biller pr. fangbakke, bør der udføres en behandling. I tyske forsøg er der målt merudbytter på op til 20 procent ved bekæmpelse ved meget kraftige angreb. Til bekæmpelse af bladribbesnudebiller skal der anvendes andre midler end ved bekæmpelse af glimmerbøsser.

Hvis bladribbesnudebillerne skal bekæmpes bør det ske med f.eks. 0,2 kg Karate pr. ha. Men Karate anbefales ikke imod glimmerbøsser grundet resistens, derfor kan en blanding af to midler blive aktuelt.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve