Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Skadedyr i vinterraps

Skadedyr i vinterraps

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

De første skadedyr i vinterraps, man skal være opmærksom på her i foråret, er bladribbesnudebiller og glimmerbøsser. Senere kommer skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Det er de fire vigtigste skadedyr at bekæmpe fra foråret og frem til høst, hvis skadetærsklerne overskrides.

Bladribbesnudebiller

Bladribbesnudebillen flyver oftest lidt før glimmerbøsserne om foråret. Der er ingen officiel skadestærskel i Danmark. Fra Tyskland anbefales bekæmpelse, hvis der indenfor 3 dage er fanget 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Der skal derfor kraftige angreb til, før en behandling er rentabel. Den største skade ses på lette jorde og ved kraftige angreb nødmodner planterne. 0,15 kg Kaiso Sorbie pr. ha er godkendt til bekæmpelse af bladribbesnudebiller, men har ikke effekt imod glimmerbøsser på grund af resistens og skal derfor blandes med et andet middel om nødvendigt.

Bladribbesnudebille.

 

Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres ca. 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før larverne søger ind i stænglerne. Tidspunktet for evt. bekæmpelse er i april samtidigt med bekæmpelse af glimmerbøsser.

Centrovice følger flyvningen af bladribbesnudebiller 4 steder i år, som indberettes og kan følges på ’registreringsnettet’.

Glimmerbøsser

De senere år har glimmerbøsser ikke været det store problem, og selv om vi så tidlige angreb i foråret 2018, var skaden begrænset. I nogen rapsmarker så vi også store angreb af glimmerbøsselarver i de nye blomsterknopper, men fordi rapsen er god til at kompensere, har det været svært at måle en egentlig udbyttenedgang. Af samme årsag har skadetærsklen de senere år været sat op. Vigtigst er det at bekæmpe glimmerbøsserne i svage rapsmarker, samt i den tidlige fase, hvor løvbladene endnu dækker knopperne. Afhængig af temperatur starter indflyvning fra omkring 10 grader.

Glimmerbøsse.

Bekæmpelse af glimmerbøsser

Husk at en skadedyrssprøjtning under blomstring også bekæmper snyltehvepse. Snyltehvepseparasitter spiser i stort omfang glimmerbøssens larver og bladribbe-snudebillens larver. Mængden af snyltehvepse har derfor betydning for angrebsstyrken af glimmerbøsser året efter. Derfor skal behandling kun foretages ved overskredet skadetærskel.

Vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser.

Brug et af følgende midler til bekæmpelse af glimmerbøsser: 0,15-0,17 l Avaunt 150 EC (st. 30-59), 0,15 kg Plenum 50 WG (st. 51-59), 0,2 l Biscaya OD 240 (fra st. 51) eller 0,2 l Mavrik Vita (fra st. 30) pr. ha. Vi anbefaler Avaunt 150 EC, som vurderes at have bedst sideeffekt på bladribbesnudebiller. Husk: Plenum er kun godkendt til og med 30. april 2019 og at øvrige midler kun må anvendes én gang om året.

Alle midler forventes at have en virkningstid på omkring 5-6 dage. Ved lavere temperaturer, er virkningstiden længere.

Sprøjteteknik og vandmængde

Flere forsøg med konventionel sprøjteteknik har påvist bedre effekt med en vandmængde på 200 l vand end med 100 l vand pr. ha. Anvend derfor gerne 200 l vand pr. ha med f.eks. en 025 lavdrift/refleksdyse med 3,5 atm. og 6,5 km/t eller en 03 lavdrift/refleksdyse med 3,5 atm. og 7,7 km/t.

pH i sprøjtevæsken

Halveringstiden (tiden hvor halvdelen bliver nedbrudt) for Mavrik Vita er afhængig af pH i sprøjtevæsken. Ved pH 9 er halveringstiden 1,25 dage og ved pH 7 er halveringstiden 22,5 dage. Normalt udsprøjtes Mavrik straks efter påfyldning, og tilsætning af syre er derfor ikke nødvendigt. Bliver man derimod stoppet i at udføre sprøjtning grundet vejrforhold eller andet, og sprøjtning må udsættes til næste dag, så anbefales det at tilsætte syre til blandingen. Der kan tilsættes 50 -100 g citronsyre pr. 100 liter vand for at sænke pH.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve