Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Såning af efterafgrøder og vinterraps?

Såning af efterafgrøder og vinterraps?

Efter en tidlig høst ville det under normale omstændigheder være oplagt at så efterafgrøder og raps tidligt. Det er der også enkelte, der har gjort, og det bliver spændende at følge. De fleste har valgt at se tiden an, fordi det er ekstremt tørt. Vi ved endnu ikke hvornår og hvor meget vand, der kommer. Derfor anbefaler vi også generelt at have is i maven og vente til, der er kommet min. 30 mm nedbør. Vælger du at udså nu eller efter, at der kun er kommet få millimeter regn, er der stor risiko for, at frøene spirer og derefter udtørrer.

Efterafgrøder

På den ene side så er behovet for efterafgrøder til at opsamle kvælstof stort i år, og derfor anbefaler vi at så efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd. På den anden side så kræver en god effekt af efterafgrøderne en god og rettidig etablering. Vi ved, at jo før efterafgrøden bliver etableret, jo bedre virker den – for hver dag i august, at såningen udsættes, så opsamler efterafgrøden 2 kg N pr. ha mindre!

Etableringen afhænger både af, hvor meget nedbør, der er faldet op til såningen, men også af den efterfølgende nedbørsmængde og vejrtype. Hvis der ikke kommer nedbør indenfor 14 dage efter såning risikerer man, selvom efterafgrøden sås i fugtig jord, at frøene spirer, men at de små planter tørrer ud og dør ved de høje temperaturer.

De nuværende prognoser fra DMI lover ikke et væsentligt skift i vejrtypen foreløbigt. Derfor kan det fortsat være en idé at vente med at så efterafgrøder, til der loves mere nedbør og lavere temperaturer. Fristen for at så efterafgrøderne er 20. august, så den nærmer sig.

Hvordan efterafgrødereglerne håndteres diskuteres lige nu, og Landbrug & Fødevarer er i dialog med Landbrugsstyrelsen omkring dette. Den foreløbige udmelding mht. MFO-efterafgrøder, som er de vigtigste, da de kan koste træk i støtten, er at Landbrugsstyrelsen vil vurdere, om der er tale om ekstraordinære omstændigheder, som giver mulighed for at åbne op for en udskydelse af såfristen eller en tilpasning af dækningsgraden af MFO-afgrøderne. Vi følger sagen og håber, at der snart kommer nyt.

Vinterraps

For vinterrapsen gælder det samme, at den skal sås i fugtig jord med udsigt til at der efterfølgende falder betydelige mængder regn. Her har vi ikke en skarp frist for sidste sådato, men vi anbefaler normalt i vores område, at vinterrapsen sås inden ca. d. 25. august. Jordtemperaturen er dog meget høj, så rapsen vil spire hurtigt frem, hvis den bliver sået i en jord med passende fugtighed. Derfor vil en tidlig såning give en risiko for alt for kraftige planter inden vinteren, hvis ikke sorten vælges derefter.

Rapssåning beskåret

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve