Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Prioritering af arbejdsopgaver

Prioritering af arbejdsopgaver

På flere ejendomme er der ikke blevet tilsået det ønskede areal med vintersæd, og samtidig ser det ud til, at foråret ”trækker ud”. Det vil derfor være aktuelt at prioritere arbejdsopgaver, så de vigtigste udføres først. Følgende liste kan være en hjælp til dette:

 1. Benyt en dag med dårligt vejr til at gennemgå de overvintrende afgrøder. Er hele marker eller dele af marker dårlige, så der skal sås vårsæd? Skal jeg have hjælp af min planteavlskonsulent til at vurdere markens tilstand?
 2. Er der områder med manganmangel, så der skal tilføres svovlsur ammoniak eller planlægges en mangansprøjtning?
 3. Gødskning af rødsvingel og andre svingel-typer.
 4. Første gødskning af vinterraps.
 5. Første gødskning af vinterbyg.
 6. Første gødskning af svage marker med vinterhvede og -rug.
 7. Gødskning af rajgræs til frø
 8. Nedvisning af marker inden såning af vårsæd ved red. jordbehandling, eller ved omsåning af dårlige pletter.
 9. Når frosten er overstået og der er vækst i ukrudtet, kan ukrudtsbekæmpelse være aktuel i marker, der ikke er behandlet i efteråret, samt i marker med problemgræsser.
 10. Udkørsel af gylle til vintersæd
 11. Hvis ikke gyllen kan tilføres tidligt til gode marker med vintersæd, startes de op med handelsgødning
 12. Såning af vårsæd, men først når jorden er tjenlig
 13. Gylle til vårsæd kan evt. vente til efter fremspiring. – Især, hvis der er placeret eller iblandet handelsgødning ved såningen.

Se nærmere vedr. gødskning af vintersæd og -raps i Afgrødenyt uge 8 2018.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve