Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Overordnede betragtninger omkring stråforkortning

Overordnede betragtninger omkring stråforkortning

I denne artikel kan du læse om vores overordnede betragtninger om stråforkortning. I januar måned deltog Centrovice i et møde med andre interesserede planteavlskonsulenter og firmakonsulenter. Det er fra dette møde, at vi refererer de vigtigste pointer. Selv om nedennævnte kun omhandler kemien, så husk, at en af de vigtigste faktorer for at undgå lejesæd er en fornuftig kvælstofstrategi.

Midlernes optagelighed er forskellig

Moddus Start og Moddus M har samme indhold af aktivstof, men der er forskelle i optageligheden. Moddus Start optages efter 1 time, hvor det tager ca. 6 timer for optagelse af Moddus M på grund af forskel i formuleringen, der bl.a. giver en forskellig dråbefordeling. 0,3 l Moddus Start virker som 0,4 l Moddus M, så Moddus Start optages altså hurtigere, samtidig med at en større del af midlet kommer ind i planten. Prisen pr. ha bliver den samme for de to midler.

Parallelproduktet Trimaxx er også en flydende formulering som Moddus Start, men da der er færre gram aktivtstof pr. l, skal den doseres som Moddus M. Cuadro NT, Cuadro 25 EC og Inter-Trinex er andre markedsførte midler, der er sammenlignelige med Moddus M.

Medax Top, der også er et meget brugt middel, optages hurtigt i planten. Midlet indeholder andre aktivstoffer end de ovennævnte midler. Medax Max er et blandingsprodukt, der indeholder samme aktivstof som Moddus m.fl. og det ene af aktivstofferne fra Medax Top. Firmaet, der markedsfører midlet, oplyser, at de har set svidninger ved brug af Medax Max i korn, og de vil derfor kun anbefale midlet til frøgræs, hvor de til gengæld mener, at det er rigtig godt. Flere siger, at Medax Max er svært at håndtere, da det er granulat.

Hvor hurtigt virker midlerne?

Det kan virke lidt mærkeligt, men ikke alle midlerne begynder at virke med det samme, de er kommet ind i planten.

Moddus-midlerne skal først aktiveres i planten, som herefter danner en syre, der virker stråforkortende.

Hvis Medax Top tilsættes ammoniumsulfat, så er det på syreform og kan optages med det samme. Derfor er det meget vigtigt at tilsætte samme mængde ammoniumsulfat som doseringen af Medax Top.

Om virkningstiden bør have nogen betydning ved valg af middel er uklart.

Optimalt stadie ved stråforkortning

Stråforkortning bør ske fra st. 31 (et knæ dannet) til og med st. 37 (faneblad på vej), altså i den periode hvor der sker den største strækningsvækst. Overordnet er 2 x 0,5 dosering at foretrække, hvis det er praktisk muligt. Udfordringen i praksis er dog, at vi ofte ikke ønsker at lave anden svampebehandling før st. 39, hvor fanebladet er fuldt udviklet. Derfor giver det en ekstra kørsel.

Vejret ved stråforkortning

Det er er vigtigt med en stabil periode med min. ca. 10 grader som gennemsnitlig døgntemperatur ved sprøjtetidspunktet. Morgensprøjtning med god lysindstråling fremmer virkningen (specielt af Moddus midlerne). Efterfølgende skal der helst være god vækst i én uge.

Nedknækning af vårbyg og vinterbyg

Cerone kan anvendes til at modvirke strå- og aksnedknækning i vår- og vinterbyg fra st. 39. Hvis der sprøjtes med Cerone er det vigtigt, at kornet ikke er stresset pga. vandunderskud, for varmt vejr eller andet, da der så er stor risiko for udbyttetab. Firmaet siger, at det er vigtigt, at vandforsyningen er i orden op til en uge efter sprøjtningen afhængig af doseringen.

Den optimale temperatur ved brug af Cerone er 15 til 18. grader. For varmt vejr kan også være problematisk. Cerone virker bedst ved morgensprøjtning på en dag, hvor der er stor indstråling. Cerone øger ligninindholdet i planten, så halmmængden bliver ikke mindre selvom højden reduceres.

Hvis vår- og vinterbyg også skal stråforkortes, skal der bruges et af de tidligere nævnte midler eller Terpal i et tidligere stadie. Det skal bemærkes, at Terpal i nogle tilfælde har resulteret i grønskud i vårbygmarker.

Blandinger med græsmidler

Blandinger giver ofte en mereffekt, men når det gælder ”græsmidlerne” skal der udvises stor forsigtighed, og det eneste middel, der her kan bruges, er CCC 750.

Firmaet bag Cossack OD siger, at bare det at bruge midlet virker som en halv gang stråforkortning. De er dog ikke bange for at tilsætte lidt CCC 750, men anbefaler så tilsætning af spredeklæbemiddel i stedet for olie. Ved tilsætning af 0,5 l CCC 750 pr. ha til Broadway er der i nogle tilfælde også set for kraftig virkning. Helt galt er det, hvis der i blandingen Broadway + Atlantis OD tilsættes CCC 750.

Stråforkortning efter CropSAT

Dette er måske en af fremtidens muligheder. Hvis denne sprøjtning skal udføres separat er omkostningen nok for stor. SEGES mener dog, at der udmærket kan laves en blanding med svampemidler, da områderne i marken med den største biomasse også har størst behov for svampemiddel. Det er nok en sandhed med modifikationer, men det vil være meget interessant at få afprøvet.

Lejesæd

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve