Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Omsåning af vintersæd…?

Omsåning af vintersæd…?

Mange vintersædsmarker lider under den hårde barfrost og udtørrende vind, vi oplever i denne periode. Det går selvfølgelig hårdest ud over de marker, der i efteråret blev etableret i et vådt såbed med efterfølgende dårlig rodudvikling. Snegleangreb har ligeledes udtyndet plantebestanden og svækket planterne, ligesom de store nedbørsmængder har lavet huller i markerne.

Men hvornår er marken så ringe, at der skal sås om?

I vinterhvede og til dels i rug kan isåning af huller og svækkede områder godt lade sig gøre. I vinterhvede vil det være oplagt at bruge vårhvede, men hvis man isår vårbyg skal man være opmærksom på at blandkorn tit afregnes 5-10 kr pr. hkg lavere. Her anbefales det at lave en aftale med en nabo, som opfodrer kornet på bedriften, hvis det er muligt.

I vinterbyg er der tit for stor forskel i høsttidspunkt til, at det kan svare sig at så i. Her kan man kun udbedre regulære huller og områder.

Omsåning af vintersæd kan komme på tale, når plantebestanden er meget tynd, og planternes vitalitet og rodnet er stærkt svækket. Det vil sige, hvor nedbør, snegle og tilslemmet jord har skadet afgrøden. En tynd bestand af robuste planter og med god jordstruktur kan give et fornuftigt udbytte.

Herunder sammenlignes ligevægtsudbytter for vinterhvede og vårbyg, hvor der regnes på omkostninger her i foråret. Høst og hjemkørsel forudsættes ens for de to afgrøder.

Eksemplet viser, at det kun kan betale sig at så om, hvis hveden ser ud til at give noget mindre end vårbyg. Det betyder også, at man i en generelt god afgrøde kan acceptere områder med svækkede planter.

Omsåning vintersæd

Hvis du er i tvivl om der skal sås om:

  • Behandl marken som om den vil overleve, dvs giv gødning (dog ikke mere end kvælstofkvoten til vårbyg) og bekæmp græsukrudt. Broadway, Serrate og Topik er mest skånsom overfor en eventuel efterfølgende isåning af vårbyg.
  • Beslutning om omsåning bør udsættes til, du er færdig med at etablere øvrige vårafgrøder.
  • Husk at udbyttet i vårbyg falder med 0,8 hkg pr. ha pr. dag, der sås efter midten af april, så omkring 1. maj er der måske allerede tabt 1300 kr pr. ha i en vårbygmark, og du kan acceptere et endnu lavere udbytte i vinterhvede.

Hvis der skal sås om:

  • Nedsprøjt afgrøden med 600 g glyphosat pr. ha – dobbelt dosis hvis der er væselhale. Hvis der afgrøden ikke skal være artsren, og der ikke er ukrudt, der ønskes bekæmpet, kan nedsprøjtningen undlades.
  • Udfør 1-2 harvninger inden såning – husk at jorden tit vil være sammenslemmet, hvor der skal sås om.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve