Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Lys bladplet i vinterraps

Lys bladplet i vinterraps

Så blev det endelig forår og vækst i rapsplanterne. Det betyder tilmed, at svampesygdomme som lys bladplet vil begynde at formere sig, hvis planterne er smittet. Vi ser ingen tegn på angreb i markerne endnu, men vi følger naturligvis markerne tæt de kommende uger.

Som noget nyt har vi, i samarbejde med SEGES et registreringsnet, hvor udviklingen af lys bladplet følges uge for uge. På Fyn følger vi pt. 4 rapsmarker fast ugentlig og derudover kommer der tilbagemeldinger fra øvrige markbesøg. Det er målet, at de 4 rapsmarker følges intenst frem til blomstring. Det første tjek mod lys bladplet foretog vi d. 4. april, og her blev der ikke registreret nogen lys bladplet.

Om lys bladplet

Lys bladplet overlever på planterester. Har vi et fugtigt efterår og en mild vinter, vil det fremme angrebet af svampen. De seneste par måneder har vinteren været knap så mild, og det vil som udgangspunkt kunne lægge en dæmper på smittetrykket.

Symptomerne ses som små hvide pletter med sporer, der både rammer over- og undersiden af bladet. Bladet vil senere blive indtørret i det angrebne område. Vær opmærksom på, om rapsen har frostskader, da disse tit forveksles med lys bladplet, men ved frostskader ses der ikke hvide pletter/sporer.

Lys bladplet

Er du i tvivl, om det er lys bladplet kan du lægge nogle blade i en plastikpose i tre til fem dage ved stuetemperatur med lidt fugtig køkkenrulle. Er det lys bladplet, vil sporehobene, der ligner små snebolde, blive mere tydelige.

 

Skadetærskel

Skadetærsklen for lys bladplet starter ved 5 % angrebne planter, hvorefter der bør igangsættes en behandling, da bekæmpelsen har bedst effekt ved svage angreb. Det er vigtigt at behandle, hvis svampen er til stede i marken, da udbyttetabet kan være op til 33 %.

F.eks.vil 10 % angrebne planter give et udbyttetab på 1,5 hkg pr. ha ved et forventet udbytte 45 hkg pr. ha. Omkostninger til f.eks. 0,5 l Prosaro pr. ha og udbringning er ca. 1 hkg pr. ha ved en rapspris på 250 kr. pr. hkg.

Bekæmpelsesforslag

Det er kun få midler, der har lys bladplet på etiketten, men ofte vil der også være angreb af andre svampe. Prosaro og Folicur Xpert kan anvendes til bekæmpelse tidligt forår, mens Orius først må anvendes fra st. 60 (begyndende blomstring) og Juventus fra st. 65 (blomstring).

Midler til bekæmpelse af lys bladplet

Oversigt over godkendte midler i raps med effekt mod lys bladplet.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve