Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Lidt om fosfor og fosfortal

Lidt om fosfor og fosfortal

Et forsøgsareal på Københavns Universitets arealer i Taastrup ved København, har i en periode på 50 år indgået i forsøg med kvælstof, fosfor og kalium. I de første 30 år blev der kun tilført kvælstof til arealet, og i de efterfølgende 20 år blev der anlagt langsigtede forsøgsbehandlinger.

Resultaterne er umiddelbart mest interessante omkring tilgængeligheden af fosfor.
Jordens indhold af fosfor angives i et såkaldt fosfortal, der normalt bør ligge mellem 2 og 4.
Forsøgene viste, at der helt ned til fosfortal mellem 1 og 2 kunne høstes høje udbytter, forudsat at der i det enkelte dyrkningsår tilføres en tilstrækkelig mængde fosforgødning.

Forsøgene viste også, at planterne er mest følsomme de første 40 dage efter såning. Ugunstige betingelser som kulde, vandlidende jord m.m. viste et større behov for fosfor for at modvirke stress hos planterne.

Så konklusionen må stadig være, at vi tilstræber fosfortal mellem 2 og 4 for at sikre, at der også under ugunstige forhold er tilstrækkeligt med fosfor til rådighed.

Endnu større sikkerhed opnås ved placering af næringsstofferne eller ved samsåning af gødning og korn.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve