Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Kvælstofprognosen er offentliggjort

Kvælstofprognosen er offentliggjort

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

På Fyn og omliggende øer (område C) må der anvendes 5 kg kvælstof pr. ha på JB 2 og JB4 og derover. Men husk at det kun gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder. Hvis vi har udarbejdet din gødningsplan, kan du på skema a under fane 6 finde det antal ha, som prognosen gælder for.

Kvælstofprognose kort

Om kvælstofprognosen

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterårs- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen regionaliseres i tre områder A, B og C. I område A har nedbøren ligget 97 mm over 11 års gennemsnittet, i område B 46 mm over og i område C ligger nedbøren 26 mm over normalen.

Prognose gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder

Fyn og omliggende øer ligger i område C.

Kvælstofprognose tabel

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve