Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Kravet om flere afgrødekategorier lempes på grund af regnfuldt efterår

Kravet om flere afgrødekategorier lempes på grund af regnfuldt efterår

Store regnmængder i sensommeren og det tidlige efterår har forhindret mange landmænd i at udså vinterafgrøder. Det har ført til ændringer i landmændenes oprindelige markplaner, og nogle kan derfor få problemer med at overholde det grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften.  Kravet om flere afgrødekategorier er derfor under visse forudsætninger blevet lempet i bl.a. Danmark.

Hvem er omfattet af de lempede krav?

For at være omfattet af de lempede krav skal din bedrift opfylde to overordnede kriterier:

  • Mindst 30 % af dit areal tilsået med vinterafgrøder skal være mislykket som følge af regnen i august til oktober 2017, eller en tilsvarende andel skal have været umulig at etablere pga. kraftig nedbør og oversvømmelser i perioden august til oktober 2017.
  • Din bedrift må højst have et omdriftsareal på 150 ha.

Konkret betyder lempelsen, at for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 10 og 30 ha fjernes kravet om 2 afgrøder, og for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 30 og 150 ha ændres kravet fra 3 afgrøder til 2 afgrøder.

Våd mark

Fællesskemaet bliver opdateret snarest

Landbrugsstyrelsen er gået i gang med at tilrette fællesskemaet, og der bliver derfor hurtigst muligt i løbet af april mulighed for via fællesskemaet at tilkendegive, hvis du opfylder kriterierne for de lempede krav og ønsker at gøre brug af dem.

Ønsker du at anvende de lempede krav, så giv os besked hurtigst muligt, hvis vi skal hjælpe dig. Ændringen kan indsendes frem til ændringsfristen 15. maj. En betingelse er, at dit fællesskema er indsendt rettidigt, dvs. senest 20. april.

Regelgrundlaget skal gøres færdigt

De lempede krav afventer den endelige godkendelse i EU-Kommissionen, men Landbrugsstyrelsen forventer ikke, at de ændrer sig.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve