Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Jordprøver – værdifuld viden om din jord – nu også til gradueret kalkning

Jordprøver – værdifuld viden om din jord – nu også til gradueret kalkning

Af Lene Bjørnsbo, planteavlsassistent (lbj@centrovice.dk).

Efter høst er det tid til at få udtaget jordprøver. Vi anbefaler at få udtaget jordprøver hvert 5. år samt på ny jord. Jordprøverne giver værdifuld viden om, hvad jorden stiller til rådighed af fosfor, kalium og magnesium, således at gødningsplanen kan optimeres både dyrkningsmæssigt og økonomisk. Reaktionstallet giver overblik over, hvilke arealer det evt. skal kalkes. Der kan spares mange penge på indkøb af kalk og gødning, hvis reaktionstallene og dine P-, K- og Mg-tal er høje. Er de til gengæld lave, skal der kalkes og gødskes for at undgå udbyttetab.

Hvis din bedrift har et fosfortal, der er under 4 i gennemsnit, så kan din bedrifts fosforloft hæves. Kravet er, at der er taget jordprøver på alle marker, at der er minimum én prøve for hver 5 ha og som minimum én prøve pr. mark. Desuden skal jordprøverne være under 5 år gamle.

Udtagning af jordprøver

Vi udtager jordprøver med ATV og opdeler markerne i homogene delmarker, hvor vi tager højde for arrondering og dyrkningshistorie. Her er oplysninger om gamle markskel, placering af gødningsstakke og observerede områder med dårlig vækst vigtig information. Hver jordprøve består af ca. 16 stik, som blandes til en fællesprøve. Når jordprøverne udtages, køres diagonalt i forhold til sprøjtespor. Der tages ikke prøver i forland, ved jævnede hegn, i bunden af lavninger, på bakketoppe eller hvor der har ligget kalk- eller gødningsstakke. Ved almindelige jordprøver udtages ca. 1 prøve pr. 3 ha. Skal jordprøverne bruges til gradueret kalkning udtages 1 prøve pr. ha baseret på GPS. Det giver mulighed for, at kalken tilføres korrekt, således at der ikke er områder med manganmangel pga. overkalkning eller områder med misvækst pga. kalkmangel.

Analyse

Prøverne analyseres på et autoriseret laboratorium. En standard-analyse omfatter følgende: Reaktionstal (Rt), fosfortal (Ft), kaliumtal (Kt), og magnesiumtal (Mgt). Der kan suppleres med analyser for fx kobber eller bor, ligesom der kan analyseres for ler- og humusindhold i jorden. Der kan også laves en fuldstændig teksturanalyse, hvor indholdet af ler, humus, silt, fin- og grovsand bestemmes.

Resultater

Når vi modtager resultaterne fra laboratoriet, udarbejdes en analyserapport og en kalkplan. Resultaterne gemmes i databasen og præsenteres på et markkort, så man hurtigt kan få overblik over kalk- og gødningsbehovet i de forskellige områder af markerne.

Analyse-resultaterne overføres til MarkOnline, så du og din planteavlskonsulent kan bruge dem i fremtidige beregninger i gødningsplanen og optimere markdriften både dyrkningsmæssigt og økonomisk.

Er der udtaget jordprøver til gradueret kalkning udarbejdes også en tildelingsfil, som din maskinstation kan bruge til spredning af kalk.

Sådan bestiller du jordprøver

Aftal med din konsulent, hvornår du ønsker at få udtaget jordprøver eller kontakt planteavlsafdelingen i Centrovice – så aftaler vi, hvornår det passer bedst.

Alle der er med i Centrovices ’Udvidet Markstyring’ får rutinemæssigt udtaget almindelige jordprøver hvert 5. år. Kommer der ny jord ind i markdriften i forbindelse med tilkøb eller forpagtning, er det vigtigt at få udtaget jordprøver på disse arealer, således at der kan laves en optimal gødningsplan og kalkstrategi. Er du med i ’Udvidet Markstyring’ og ønsker jordprøver til gradueret kalkning koster det 15 kr. ekstra pr. ha pr. år.

Du kan også vælge selv at udtage jordprøverne. Jordprøvespyd, bøtter og udtagningsvejledning udleveres på planteavlskontoret i Vissenbjerg, Ringe eller Ærøskøbing. Prøverne og resultaterne behandles på samme måde, som de jordprøver Centrovice udtager.

Priser

Hvis vi skal udtage prøverne, koster det et startgebyr på kr. 500.

Almindelige jordprøver (1 prøve pr. 3 ha): 220 kr. pr. prøve for en standardanalyse.

Jordprøver til gradueret kalkning (1 prøve pr. ha) :150 kr. pr. prøve for en standardanalyse.

Udtager du selv prøverne er prisen 150 kr. pr. prøve.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve