Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Jordbearbejdning efter et vådt 2017

Jordbearbejdning efter et vådt 2017

Der er nok ingen, der er i tvivl om, at det sidste halve år har budt på mange nedbørsdage og mange vandmættede jorde. Særligt marker med sene afgrøder, som majs og roer, har været svært fremkommelige. Har man marker, som er strukturskadede pga. færdsel med maskiner, eller har været oversvømmet, er der særligt stor grund til at give dem ekstra pleje, hvis vårsæden skal lykkes.

Når vandmættede marker udsættes for kørsel eller oversvømmelse, sker der en jordpakning langt ned i jorden. Kørsel på våde marker giver ofte skader 2-3 meter ned i jordlagene, og oversvømmelser kan medføre slemning i den øverste meter. Fælles for begge tilfælde er, at strukturen i det øverste jordlag er ødelagt. En ødelagt jordstruktur betyder, at både væske- og luftporer er presset ud af jorden, og dyr som f.eks. regnorme kan ikke trives. Dette medfører, at jorden ”går i stå”, og at den kun langsomt genoprettes.

Som det er kendt for de fleste, kræver næsten alle vårafgrøder en god løs og tjenlig jord. Det vil derfor godt kunne betale sig at bruge ekstra tid på at få genoprettet og jordløsnet de marker, som har været særligt påvirket af den våde periode. Der er mange måder at gøre tingene på, men hvis det er lykkedes, at få markerne pløjet inden frosten, kan det efterfølgende være klogt at løsne jorden yderligere med en dyb harvning. Man skal dog sikre sig, at jorden er tør nok, da et forsøg på at løsne jorden kun vil give yderligere strukturskader eller knolddannelse, hvis jorden er for våd.

Der er derfor ikke noget fornuftigt argument for at starte såningen af strukturskadede marker for tidligt. Giv dig hellere god tid til at få genoprettet skaderne og lad naboen om at ødelægge udbyttepotentialet ved at lave spor og strukturskader.

Vårafgrøder tåler ikke dårlig jordstruktur. Det betaler sig at have tålmodighed.
Foto. Lars J Sørensen. AU.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve