Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Hvordan kontrolleres efterafgrøderne?

Hvordan kontrolleres efterafgrøderne?

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Igen i år kontrolleres efterafgrøderne, både græsudlæg udlagt i foråret og efterafgrøder etableret omkring høst, efter ’trappemodellen’. Det nye er, at manglende pligtige efterafgrøder kan udløse bøde, samt KO, hvor vi dog endnu ikke kender reglerne. Vi ved heller ikke, hvordan efterafgrøderne sået i den forlængede frist bliver kontrolleret. Det, vi ved, er, at kontrollen af efterafgrøder forventes at starte 11. september.

Trappemodellen

For efterafgrøderne, der er etableret senest 20. august, vil plantedækket blive kontrolleret efter nedenstående. Derudover bliver det kontrolleret, at der er anvendt de tilladte arter – kontrollørerne kan godt kende forskel på kornsorterne ! Og for MFO-efterafgrøder bliver det kontrolleret, at der på hver kvadratmeter er mindst 2 tilladte arter.

Trappemodellen ved kontrol af efterafgrøder etableret senest 20. august 2019.

Konsekvens hvis efterafgrøder underkendes

Pligtige- og husdyrefterafgrøder

For pligtige og husdyrefterafgrøder kan der som nævnt blive tale om både bøde og KO, hvis anmeldt efterafgrøde underkendes. Bødestørrelsen forventes at være kr. 1200 pr. ha for ha anmeldt, som ikke kan godkendes. KO-støttenedsættelsen vil være mellem 1 og 3 %, men der gives ikke KO, hvis kontrollanten kan se, at landmanden har forsøgt at etablere efterafgrøderne efter god landmandspraksis, hvis kravet kan dækkes af efterafgrødebanken eller det drejer sig om ekstra indberettede efterafgrøder.

Målrettede efterafgrøder

Hvis det drejer sig om målrettede efterafgrøder, der giver en de minimis-støtte, så mister landmanden denne støtte og får et træk i N-kvoten i 2019/20, samt en yderligere sanktion, idet der også trækkes i de minimis på de godkendte arealer afhængig af det underkendte areals størrelse.

Sanktion i de minimis-støtten:

  1. Hvis forskellen udgør over 10 pct. og højst 50 pct. af det samlede konstaterede areal, bliver tilskuddet nedsat med 25 pct.
  2. Hvis forskellen udgør over 50 pct. og højst 75 pct. af det samlede konstaterede areal, bliver tilskuddet nedsat med 50 pct.
  3. Hvis forskellen udgør over 75 pct. af det samlede konstaterede areal, bliver tilskuddet nedsat med 100 pct.

Der trækkes ikke i grundbetaling eller den grønne støtte.

MFO efterafgrøder

Konsekvensen af manglende MFO-efterafgrøder er at landmanden ikke opfylder MFO-kravet, og dermed kan miste helt op til 75 pct. af den grønne støtte.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve