Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium

Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium

Dyrkning af hvedesorter, der er mindre modtagelige overfor aksfusarium, er især vigtigt ved forfrugt korn og samtidig reduceret jordbearbejdning, da smittetrykket her er højest. Forfrugt majs giver et meget højt smittetryk, og hvededyrkning efter majs frarådes derfor. Så her bringer vi en oversigt over hvedesorternes modtagelighed, der er beregnet ud fra kunstig smitte forsøg i 2017.Aksfusarium

I forsøget er der vurderet antal angrebne aks den 26. juni, 1. juli og 5. juli. Ved sidste bedømmelse er procent angrebne aks bestemt på 100 optalte aks, og den gennemsnitlige angrebsgrad på de angrebne aks blev bestemt på en 1 til 9 skala. Udfra dette er der beregnet et index, som udtrykker den samlede angrebsgrad.

Angivelsen i figur 1 gengiver den sammenvejede angrebsgrad ved den sidste af bedømmelserne. Der har været de kraftigste angreb i sorterne KWS Cleveland, Pistoria, Torp og Nuffield. Mindst angreb blev set i KWS Nils, Creator, Benchmark, Sheriff og Elixer.

Ritmo og Oakley er referencesorter for de mest modtagelige sorter, mens Olivin og Skalmeje er referencesorter for de mest resistente sorter.

Figur aksfusarium

Figur 1. Angreb af aksfusarium i 2017 forsøg. Vægtning af procent angrebne aks fra et forsøg med angivelse af graden af angrebne i aks.

 

I tabel 1 er sorterne indgrupperet i 3 modtagelighedsklasser på baggrund af resultater fra i år og tidligere år. Der findes ingen sorter, som har fuldstændig resistens overfor fusarium, men der findes sorter med moderat til god resistens. De fleste af de dyrkede sorter kategoriseres ofte til at have moderat til høj modtagelighed, men der ses en tendens til, at flere af de dyrkede sorter nu har en forbedret resistens.

Rangordningen af sorter kan variere noget fra år til år, især for de sorter, der ligger i mellemgruppen. Den variation kan bl.a. afhænge af længden på sortens blomstringsperiode. Årets resultater falder dog fint i tråd med data fra 2016. Pistoria, Torp og Nuffield var også meget modtagelige i tidligere år, ligesom KWS Nils, Benchmark, Creator, Sheriff og Elixer i tråd med resultaterne fra 2016 igen har fået relativt lave angreb i 2017. Det samme har været tilfældet for de resistente referencesorter Skalmeje og Olivin.

Benchmark, Creator og Elixer har i flere års forsøg konstant vist relativ lav modtagelighed. KWS Nils har i 2 års forsøg vist lav modtagelighed. Sheriff ligger ligeledes ret lavt i angreb i både 2016 og 2017, mens den lå i midterfeltet i 2015. Data indikerer, at den godt kan placeres blandt de lidt modtagelige. Kalmar og Informer (BR 10101p83) har været med for første gang i 2017 og ligger placeret i midterfeltet.

Tabel aksfusarium

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve