Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gylden mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs i frøgræs

Gylden mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs i frøgræs

Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

Lige nu ses der i landskabet en del nye rajgræsmarker, som pga. tørken sidste sommer, er meget tynde i pletter og på foragrene. I mange marker kommer her et tæppe af enårig rapgræs.

Enårig rapgræs i alm. rajgræs til frø.

Det mildere vejr og stigende jordtemperaturer giver mulighed for en effektiv behandling med Kerb 400 SC i visse frøgræsarter. Off-label eller mindre-anvendelsen gælder kun alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

Forsøg og praktiske erfaringer har vist, at der opnås en betydelig effekt af Kerb på enårig rapgræs selv ved meget lave doseringer. Doseringen skal i rajgræs være 0,25 til 0,4 l pr. ha med risiko for afgrødeskade i højeste dosering især i overlap. Da der altid vil være en lille risiko for afgrødeskade, anbefales vi kun behandlingen, hvor der vitterligt er problemer med enårig rapgræs. Strandsvingel er endnu mere følsom. Her bør der aldrig bruges over 0,2 l pr. ha. Hundegræs tåler det bedre igen, og her kan du anvende 0,2-0,3 l pr. ha.

For at minimere risikoen for afgrødeskade foretages behandlingen så sent som overhovedet muligt i forholdt til lukkedatoen. Mindre-anvendelsen gælder kun til 1. marts.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve