Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gulrust

Gulrust

Som supplement til sidste uges gennemgang af de hvedesorter, vi forventer, der bliver udbudt til efteråret, vil vi her gennemgå status for smitteracer og hvedens modtagelighed for gulrust.

Gulrust trives bedst ved bladfugt og 5-10° C om natten og 15-25 °C om dagen. Der er behov for mindst 5-6 timers sammenhængende bladfugt for infektion, så nattedug alene er tilstrækkelig. Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for gulrust er ca. 170 graddage, dvs. hvis døgnets middeltemperatur er 17 grader, så er inkubationstiden ca. 10 dage (170 :17 = 10).

Brunrust trives også i de nuværende varme vejr, men der er pt. ikke meldt om angreb og evt. angreb forventes i givet fald også først senere.

Gulrust i hvede 003

Aarhus Universitet (AU) har i år smittet forskellige hvedesorter med indsamlede smitteracer af gulrust fra 2017. AU kan oplyse, at der er fundet en ny smitterace, som især angriber Kalmar og Creator. Dette passer med, at der pt. er modtaget flest henvendelser om gulrustangreb i Kalmar. Næstflest henvendelser om gulrustangreb er modtaget i Benchmark.

Den nye smitterace i Kalmar ser ikke ud til at angribe Benchmark, Pistoria, Graham og KWS Lili og ser kun ud til at forårsage svage angreb i Torp, Sheriff og Elixer. Indgrupperingen i tabel 1 er sket ud fra forekomst af andre smitteracer, som fortsat forekommer. Se den hidtidige indgruppering af sorternes modtagelighed i tabel 1.

Tabel 1. De mest udbredte hvedesorters modtagelighed over for svampesygdomme. Kalmar er siden blevet mere modtagelig for gulrust. (www.Sortinfo.dk)

rust tabel uge 23

⃰ 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig, og 3 er meget modtagelig. For gulrust går skalaen til 4 (ekstrem modtagelig). ⃰ ⃰ = data for modtagelighed fra 2016. – = ingen data.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve