Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af vinterraps om efteråret

Gødskning af vinterraps om efteråret

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

Kvælstoftildeling om efteråret er vigtig for at sikre et passende udviklingstrin inden vinteren. Det styrker ligeledes rapsens konkurrenceevne overfor skadedyr og ukrudt. Under normale betingelser tildeles vinterraps 40-60 kg N pr. ha i efteråret afhængig af historik i de pågældende marker, samt etableringstidspunktet. Veludviklede rapsmarker kan optage i omegnen af 80-100 kg N pr. ha i efteråret. Tilførslen af husdyrgødning bør begrænses til 60 kg ammonium-kvælstof pr. ha.

For kommende sæson anses den tilgængelige kvælstofpulje i jorden for at være normal de fleste steder. Derfor er gødningsstrategien i år baseret på rapsens basisbehov, som er 40-60 kg N pr. ha i efteråret, uanset jordtype. Vil man være mere nøjagtig i de pågældende marker, kan en N-min prøve afgøre behovet. Uanset metode er det vigtigt, at vinterrapsen ikke løber tør for kvælstof i efteråret.

Øvrige næringsstoffer i efteråret

Findes der lave fosfortal i marken og/eller høje reaktionstal, bør der suppleres med fosfor i efteråret.

Ved lave kaliumtal, hvilket næsten altid er tilfældet på grovsandet jord (JB1-2), skal rapsen tilføres 30-50 kg kalium pr. ha om efteråret samtidig med kvælstoftildelingen. Hvis der hyppigt nedmuldes halm eller anvendes fast husdyrgødning eller dybstrøelse, dækkes kaliumbehovet almindeligvis herfra undtagen på den grovsandet jord.

Behovet for svovl følger behovet for kvælstof. Hvis der tildeles kvælstof i handelsgødning, skal det ske med en svovlholdig kvælstofgødning eksempelvis NS 26-14.

Vinterraps har også behov for magnesium, og der bør ved lave magnesiumtal anvendes en magnesiumholdig gødning. Der er ikke påvist nogen effekt af tildeling af de øvrige mikronæringsstoffer som mangan, bor, magnesium eller molybdæn i efteråret. De anbefales derfor ikke.

Udbringningsmetode

Kvælstof kan tilføres som nedfældet eller forsuret gylle eller i handelsgødning. Hvis man råder over placeringsudstyr til gødning på såmaskinen, anbefales det at placere gødningen ved såning. Placeret gødning har den fordel, at det er rapsen, som gødskes frem for ukrudt. Handelsgødning bør under alle omstændigheder udbringes før eller ved såning.

Når der anvendes gylle på vinterrapsen, kan mængden tilpasses så den efter udnyttelsesprocenten svarer til de anbefalede 40-60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Anvendes forsuringsteknik er svovlbehovet dækket ind tilligemed.

Fordele og ulemper ved de forskellige udbringningsteknikker.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve