Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af vinterraps

Gødskning af vinterraps

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

Vinterrapsen har fået en god start siden etableringen, og det skaber grundlag for et højt udbytte.

Næsten uanset såtidspunkt og mængde af gødning i efteråret står de fleste vinterrapsmarker kraftige, og har på nuværende tidspunkt bevaret en forholdsvis stor biomasse. Det betyder, at der fortsat findes en større mængde kvælstof til rådighed for planterne.

Derfor er vores anbefaling at mindske kvælstoftildelingen i det tidlige forår og generelt bruge en lavere kvælstofmængde end normalt. Det gælder især, hvis afgrøden, som den er mange steder i år, er kraftigt udviklet i løbet af efteråret. Udbring den beregnede kvælstofmængde ad to eller tre omgange. Sørg især for, at der er kvælstof til rådighed ved frøfyldningen. Den sene tildeling af kvælstof kan med fordel trækkes indtil, at gødningssprederen fortsat kan nå og fordele gødningen optimalt før blomstring og uden, at rapsen ødelægger spredebilledet. Alternativet vil være brug af flydende gødning op til max 50 kg. N pr. ha. Udbring i køligt vejr (maks. 15 grader), på tørre blade og ingen udsigt til nattefrost, og med gødningsdyser for at mindske risikoen for svidningsskader. Udbringningen kan du med fordel foretage før eller endda under blomstring, hvis du har mulighed for det.

Ved en to-deling køres ved vækststart med første tildeling, og sidste del køres medio april. I kraftige marker kan man skævdele fordelingen, så 40% tildeles ved vækststart og 60% medio april.

Har du en høj kvælstofmængde til rådighed og erfaring med lejesæd, så overvej en tre-deling af kvælstoffet i foråret. Men gem ikke for stor en andel af kvælstoffet, da en tør april kan betyde en dårlig udnyttelse af gødningen, som vi oplevede sidste år. Et forslag til fordeling af kvælstof kan være 40% i starten af marts, 40% ultimo marts og 20% lige før begyndende blomstring.

Hvad er udbyttepotentialet i din vinterraps?

Skal det give mening at ændre på mængden af kvælstof i forhold til normalt optimum, er det nødvendigt at vurdére kvælstofbehovet ud fra udbyttepotentialet og efterårsvæksten. Udbyttepotentialet afhænger bl.a. af jordens beskaffenhed samt kendskab til markens udbytteniveauer. Forventes udbyttepotentialet i vinterrapsen at være højere end normalt i forhold til efterårsvæksten, taler dette for at fastholde den normale kvælstoftilførsel. Omvendt hvis forventningen til udbyttet er den samme som normalt, og marken er kraftigt udviklet bør kvælstoftildelingen reduceres.

I praksis kan justeringen ske ved at foretage en visuel bedømmelse af marken. Hvis marken er kraftigere end normalt (hvad den typisk er i år) trækkes 10-20 kg kvælstof fra normalbehovet. Hvis den er svagere, lægges 10-20 kg kvælstof til normalbehovet.

Undgå lejesæd og udbyttetab

Det er kendt fra engelske forsøg, at udbringning af for stor kvælstofmængde i det tidlige forår kan resultere i en for kraftig vegetativ vækst, for kraftig blomstring, for stor skulpesætning, stor risiko for lejesæd og for lille frøfyldning. Især er det vigtigt at undgå lejesæd, da lejesæden skygger for bladene ved frøfyldning, hvorved fotosyntesen og dermed frøfyldningen nedsættes.

Husk nu svovl

Vinterraps har et betydeligt behov for svovl, og vi anbefaler 30-40 kg S pr. ha. Det er vigtigt, at minimum halvdelen af denne mængde udbringes ved den første tildeling af kvælstof i foråret. Svovl tildelt i efteråret regnes ikke med i behovsdækningen. Brug derfor en kvælstoftype i det tidlige forår med et højt indhold af svovl i forhold til kvælstof, især hvis en del af kvælstoftilførslen dækkes af gylle, f.eks. NPK 10-9-18, 8-11-20, NS 26-14 eller svovlsur ammoniak.

Hvad med bor?

I vinterraps kan det i nogle år være relevant at behandle/forebygge for bormangel i foråret.

Bormangel er generelt et sjældent problem, og da det oftest ses efter en vinter med meget nedbør, så er risikoen mindre i år.

En eventuel behandling er mest relevant på sandede jorde med højt reaktionstal og på andre jorde, hvor reaktionstallet generelt er højt. Rapsen kan især i strækningsfasen have et behov for bor. Ved behov anvendes 2-400 g bor pr. ha. Der findes flere specifikke Bor-produkter på markedet. En behandling koster typisk 30-50 kr. pr. ha.

Vækstregulering af vinterraps i foråret

I Danmark vurderes der kun at være behov for vækstregulering i marker, hvor der erfaringsvis er meget kraftig vækst. Kun Caryx er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Midlet skal anvendes ved begyndende strækning. Forårsbehandling med Caryx reducerer længdevæksten, så risikoen for lejesæd reduceres. Der anbefales en dosering på 0,5-0,7 l pr. ha. Firmaet anbefaler behandling, når afgrøden er 20-30 cm høj. Hvis det vurderes, at man er inde i en stabil vækstperiode, gør det ikke noget, at der er lettere nattefrost.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve