Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af vinterbyg

Gødskning af vinterbyg

Af Aksel Julius Nielsen (ajn@centrovice.dk).

Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I forhold til tidligere anbefales at give en større andel af kvælstoftilførslen første gang.

Fra 2017 har kvælstofnormen været oppe på et niveau, der i gennemsnit er økonomisk optimalt. Husk at mere kvælstof skal give bedre bundlinje – og ikke blot højere udbytter! Vær derfor ekstra omhyggelig med at optimere udbringningstidspunkter, udbringningsteknik, valg af gødningstype og fastsættelse af kvælstofmængde!

Nye danske og engelske forsøg med kvælstofstrategier i vinterbyg har vist, at kvælstoftildelingen ved første tildeling med fordel kan øges, for bl.a. at sikre en tilstrækkelig buskning. Se derfor anbefalingerne i tabellen herunder. En tre-deling gødningen er kun aktuel, hvis vinterbyggen skal fodres op, og protein kan værdisættes. Ellers kan kvælstof også gives ad to gange. I så fald færdiggødskes vinterbyggen med resten af kvælstoffet i sidste halvdel af april. Mængden ved første tildeling må selvfølgelig ikke resultere i, at der ikke er ’plads’ til en efterfølgende tildeling af gylle.

Forslag til strategier for en tredelt kvælstoftilførsel i vinterbyg til foder. Hvis en øget proteinprocent ikke kan værdisættes, udbringes hele den resterende mængde gødning medio april.

Gylle til vinterbyg bør udbringes ved begyndende vækst i foråret for at minimere køreskaden.

Første tildeling sker ved begyndende vækst forår. Det kan ske på arealer, hvor der er let frost om morgenen, men bemærk kravet om, at jorden skal være optøet i dybden i løbet af dagen. Tidlig tilførsel af kvælstof er vigtigere i vinterbyg end i vinterhvede, men så længe tildeling sker inden 1. april, koster det sjældent udbytte. Jo mere kvælstof der tildeles tidligt, jo lavere bliver proteinprocenten, og risikoen for lejesæd øges. Svage marker øger alt andet lige behovet for en tidlig tildeling. Som hjælp til dette kan man se vegetationsindekset inde på CropSat.dk.

Anden tildeling sker medio april. Flydende gødning eller andre amidholdige gødninger skal udbringes 8-14 dage før, fordi de først skal omdannes til ammonium, før de virker.

En eventuel tredje tildeling kan ske fra st. 32 til begyndende skridning med fuld udbytteeffekt. Tredelingen kan sikre et lidt højere proteinindhold end en todeling, men giver normalt ikke større udbytte. Tredeling er desuden en god strategi, når man ønsker at omfordele kvælstof efter væksten på de enkelte marker.

Gødningstype
Svovl bør altid tilføres sammen med første kvælstoftildeling. Hvor der er brug for fosfor og kalium, bør dette også tilføres ved første gødskning.

På arealer med manganmangel kan tidlig tilførsel af kvælstof og især tilførsel af svovlsur ammoniak forbedre tilgængeligheden af mangan i jorden. Svovlsur ammoniak bør dog kun bruges, hvor der er manganmangel, idet risikoen for fordampning af ammoniak er større end fra NS-gødninger generelt. Tilførsel af svovlsur ammoniak mod manganmangel bør suppleres med udsprøjtning af mangan senere på foråret. Et alternativ til anvendelse af svovlsur ammoniak er coatning af gødning med manganholdige midler.

Flydende gødning udbringes med stråledyse. Tilsætning af urease-inhibitor anbefales altid (Agrotain, NBPT) ved overfladeudbringning af flydende gødning. Urease-Inhibitor skal tilsættes lige før udsprøjtning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve