Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af frøgræs

Gødskning af frøgræs

Af Leif Hagelskjær (leh@centrovice.dk).

Ved gødskning af frøgræs er der en række forhold, som det er vigtigt at tage i betragtning. Det drejer sig om, at:

  • Frøgræsserne bør gødskes så tilpas, at de står op ved blomstring og går i leje inden høst.
  • Kvælstofgødskning og vækstregulering skal passe sammen. De økonomisk optimale kvælstofmængder er i de fleste arter baseret på at afgrøden bliver vækstreguleret.
  • Væksten i efteråret 2018 var meget kraftig, dels p.g.a. det milde vejr, og dels p.g.a. en stor mængde kvælstof i jorden som ikke blev udnyttet af afgrøderne i løbet af vækstsæsonen.
  • Tilførsel af meget store mængder kvælstof tidligt på sæsonen kan resultere i for kraftig vegetativ vækst og for tidlig lejesæd.

Mængde

Frøgræsserne betaler generelt godt for kvælstoftilførsel, og derfor bør det tilstræbes at den samlede tilførsel, efterår + forår, nogenlunde rammer mængderne i tabellen. Tildelingen af kvælstof skal sikre den nødvendige vegetative udvikling i foråret, men må ikke medføre en for stor biomasse og tidlig lejesæd. Tidlig lejesæd hindrer en optimal bestøvning og en for kraftig vegetativ udvikling i det tidlige forår øger behovet for vækstregulering.

Tidspunkt

Det milde og relativt tørre vejr frister til at starte gødskningen af frøgræsserne meget tidligt. Det kan også være fornuftigt, men undlad at tilføre meget store mængder allerede på nuværende tidspunkt. Det vil blot øge den vegetative vækst og risikoen for alt for tidlig lejesæd. I de arter der skal tilføres store mængder kvælstof i foråret, dvs. rajgræs, hundegræs og strandsvingel, bør der kun tilføres ca. halvdelen af mængden tidligt, gerne i form af gylle, mens den resterende del bør vente til omkring 1. april. Kvælstofudnyttelsen af gyllen vil normalt svare til ammonium-indholdet, så sørg for at få lavet en analyse af gyllen.

I rødsvingel kan det også give god mening at dele kvælstoffet med 2/3 ved vækststart og den sidste trediedel ved begyndende skridning sidst i april. Det vil reducere risikoen for lejesæd under blomstringen.

Svovl, fosfor og kalium

Svovlmangel kan forekomme i frøgræs. Derfor bør der anvendes en svovlholdig gødning, der sikrer en tilførsel af svovl på 10-15 pct. af kvælstofmængden.

Det er vigtigt at planterne har tilstrækkelig tilgængelig fosfor til rådighed til at sikre udviklingen af sideskud og af kalium, der sikrer plantens fotosyntese og vandbalance. Ved normale fosfor og kaliumtal skal der tilføres 20 kg fosfor og 50 kg kalium pr. ha. Ved lave fosfor og kaliumtal bør der tilføres ekstra fosfor og kalium.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve