Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Fungerer din dræning optimalt?

Fungerer din dræning optimalt?

Det kan virke mærkeligt at overveje dræning på nuværende tidspunkt, hvor tørken er værre end nogensinde. Men vi skal kun tilbage til det seneste forår samt efteråret 2017, hvor der på mange arealer var vandlidende områder.

IMG_1584

Vedligeholdelse, reparation eller nyetablering af dræn bliver ofte gennemført under fugtige forhold, når først man har opdaget afvandingsproblemerne. Arbejdet i den vandmættede jord er besværligt, og kvaliteten af arbejdet risikerer at blive dårligt.

De nuværende tørre forhold er optimale til at arbejde i jorden, og samtidig giver den tidlige høst bedre tid end normalt til arbejdet.

Hvis man har kendskab til drænenes placering, vil en spuling ofte kunne afhjælpe problemer. Kan slangen fra spuleren ikke passere et område, kan drænrøret eller -slangen være ødelagt, og en reparation er nødvendig. De tørre forhold i foråret/sommeren 2018 har givet stor risiko for, at f.eks. raps- eller trærødder har fundet ind i drænledningen og vil tilstoppe den fremtidige passage af vand. Her vil en spuling være en god forebyggelse af et senere afvandingsproblem.

Har man ikke kendskab til evt. dræns placering, kan man mod betaling bestille drænkort hos Orbicon, der ligger inde med kort over projekter, hvor Hedeselskabet har været involveret. Ved at se på luftfotos fra forskellige år hos Geo Fyn (http://www.geofyn.dk), kan man også være heldig, at man i nogle år kan se evt. dræns placering.

 

 

 

Er der ingen dræn i et vandlidende område, kan man overveje forskellige ting:

  • Arealet kan bruges til brak
  • Arealet kan bruges til afgræsning
  • Arealet nydrænes

En nydræning vil afhængig af bl.a. afstand mellem drænene, pakning af slangen og krav til hovedledning måske kunne gennemføres for 15 – 20.000 kr. pr. ha. Det er tilsyneladende en høj pris, men du kan måske dræne 10 ha af din jord, så afvandingen bliver optimal, for samme pris, som det koster at købe 1 ha hos naboen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve