Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Formiddag i slætgræs marken

Formiddag i slætgræs marken

I 2017 anlagde Centrovice i samarbejde med Seges demonstrationsparceller med frøblandinger til slætgræs. Formålet med parcellerne er at vise de mange nye blandinger til slæt samt at undersøge, hvorvidt satellitdata kan bruges til at bestemme kløverandelen i kløvergræs.

Centrovice og Seges viser parcellerne frem tirsdag den 15. maj 2018 kl 10.00-11.30.

Vi stiller skarpt på græsblandinger, slætstrategier og brug af satellitdata

Formiddagen starter med indlæg ved Kvægbrugsafdelingen i Centrovice, som fortæller om kvalitetskrav til græsensilage ved fodring i fynske besætninger. Vi giver eksempler på, hvor man kan bruge forskellige kvaliteter, og der vil i forlængelse heraf også blive en snak om slætstrategier i græsmarken. Herefter går vi i marken og ser græsser og blandinger.

Torben Spanggård Frandsen, specialkonsulent Grovfoder, fra Seges fremviser de forskellige græsblandinger og fortæller om deres styrker og svagheder, før han stiller skarpt på brugen af billeder og satellitdata, som eksempelvis kan danne grundlag for gradueret gødskning og være en hjælp ved eksempelvis ukrudtsbekæmpelse. Disse teknikker bliver der også forsket i til brug i græsmarkerne, og Torben vil fortælle om denne udvikling.

Formiddagen afsluttes med en øl/vand og en sandwich.

Sted: Parcellerne ligger på Rudvej ved Føns.

Pris: Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve