Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Forebyggelse af udvintringssvampe i vintersæd

Forebyggelse af udvintringssvampe i vintersæd

I dette efterår er nogle vintersædsmarker kraftigt udviklet, og derfor kan der eventuelt blive tale om at forbygge sneskimmel og trådkølle. Det eneste middel, der er godkendt (mindre anvendelse) er Folicur Xpert, men en brug af Folicur Xpert i efteråret reducerer mulighederne for at bruge triazoler til svampebekæmpelse i foråret. Derfor kan det være relevant kun at udføre en randbehandling.

Sneskimmel

Sneskimmel er kun relativt sjældent et problem, men fremmes af tidlig såning, fordi kraftig plantevækst og snelag fremmer svampen. Sneskimmel angriber alle vintersædsarter og frøgræs. Sneskimmel optræder ofte i markkanten, hvor der på grund af læforhold kan ligge sne i en længere periode i vinteren. Randbehandling kan ofte være tilstrækkelig.

Trådkølle

Vinterbyg kan angribes af trådkølle, som ses med års mellemrum. Rug kan også angribes, men kun med svage angreb. Angreb ses især i kraftigt udviklede vinterbygmarker med forfrugt vinterbyg eller kun et vinterbygfrit år. Kraftigt udviklede marker og snedække på ikke frossen jord fremmer angreb, men snedække er ikke en forudsætning for angreb. Angreb ses også tit i marker, der er svækkede f.eks. af manganmangel.

Trådkølle i april.

Trådkølle sclerotier i april.

Eventuel bekæmpelse

Bekæmpelse skal udføres senest muligt før snefald med 0,5-0,6 l Folicur Xpert pr. ha, der har forebyggende effekt mod sneskimmel og trådkølle.

På grund af triazolreglen må den samlede mængde Folicur Xpert ikke overstige 1 l pr. ha på en hel sæson. Det betyder, at hvis der f.eks. anvendes 0,6 l Folicur Xpert pr. ha om efteråret, så må der i foråret max. anvendes f.eks. 0,32 l Orius pr. ha. De svampemidler, der ikke tæller med i triazolregnskabet, er: Proline, Propulse, Comet Pro. I vinterbyg er der derfor muligheder for at vælge svampemidler, der ikke tæller med i triazolregnskabet.

Hvis der kun foretages en randbehandling med Folicur Xpert, så vil betydningen for valg af midler i foråret blive meget mindre.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve