Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Etablering af Vinterraps

Etablering af Vinterraps

Etableringen er afgørende for udbyttepotentialet i vinterraps. Der er mange ting, der skal lykkes for at etableringen og væksten de første par måneder bliver optimal.

I vores område er det optimale tidspunkt for at så vinterraps 10.-25. august. Senere såning kan, især på kølige lokaliteter, medføre store udbyttetab, hvis efteråret er køligt eller vinteren kommer tidligt. I forsøgene med forskellige vinterrapssorter kan vi se, at det som gennemsnit af fem år kostede 35 kg af rapsudbyttet pr. dag at udsætte såtidspunktet i vinterraps fra perioden sidst i august til starten af september. 

En tidligere såning kan give problemer med, at rapsen strækker sig og bliver mere frostfølsom. Der kan eventuelt vækstreguleres i efteråret, men vi anbefaler tidligst at så omkring 5. august. Ved risiko for kålbrok er det også vigtigt ikke at så for tidligt. Jo tidligere såning, jo mere kan kålbrokken opformeres.

Tabel såtid

Sidste år så vi alt for ringe etablering mange steder grundet et koldt og vådt efterår. De marker, som blev sået i første del af august måned, nåede generelt at få en god etablering inden vinteren. I år bør man være klar til at så rapsen, så snart jorden er tjenlig i august. Det er der flere årsager til. Som tidligere nævnt er bejdsemidler med neonikotinoider imod rapsjordlopper blevet forbudt at anvende.

Sæt derfor ekstra fokus på følgende:

  • Vælg sorter med en hurtig etablering i efteråret og som er egnet til såtidspunktet.
  • Tildel gødning helst ved såning for hurtig opstart af afgrøden imellem 40-60 kg pr. N i efteråret.
  • Liniesorter og andre tidlige sorter etableres senest den. 20. august.
  • Få indkøbt et skadedyrsmiddel mod rapsjordlopper eksempelvis Karate WG.
  • Forebyg snegleangreb de steder, du ved det kan blive et problem.

Såning

Det er såtidspunkt og især vejrforhold omkring såtidspunktet, der er altafgørende for en god rapsmark. Frøet skal sås i fugtig jord i en dybde på 1,5-2,5 cm. Etableringen forringes betydeligt, hvis der kommer større mængder regn de første dage efter såning.

Pløjning og efterfølgende såning er den sikreste etableringsform. Husk at foragre pløjes til sidst, så der ikke sker uhensigtsmæssig jordpakning med efterfølgende dårlig fremspiring.

Etableres rapsen uden forudgående pløjning, skal stubmarkens ukrudt bekæmpes med 1-2 l Glyphosat (360 g/l pr. ha.) pr. ha. Hvis der er væselhale i stubben, så skal doseringen øges til 3 l pr. ha.

Rapsen vokser lidt langsommere ved grubbesåning og pløjefri etablering end efter en pløjning. Derfor anbefales en pløjning, hvis der sås til den sene side. Den største fordel ved etablering med grubbesåning eller harvning er, at det er mindre tidskrævende. Modsat stiller denne fremgangsmåde større krav til fordeling af halm fra foregående afgrøde og bekæmpelse af spildkorn samt snegleangreb.

Plantetal

Det ønskede plantetal er 30-40 planter pr. m2 uanset såtidspunkt – det højeste plantetal, hvis der vælges en liniesort. I pløjet jord kan der regnes med en markspiringsprocent på 95 % ved et godt såbed. Ved rækkesåning på 50-60 cm rækkeafstand anbefales 20-30 planter pr. m2 eller hvad der svarer til 10-15 planter pr. løbende meter. Ved rækkesåning skal der regnes med en lidt lavere markspiringsprocent, svarende til 90 % i et godt såbed.

Tabel såbed

Vurdering af såbedet.

 

Det meste udsæd sælges i units. 1 units svarer til 1.500.000 frø og rækker til 4 ha ved et ønsket plantetal på 35 planter pr. m2 og 95 % markspiring.

Brug eventuelt nedenstående beregningsmodel. Du kan finde en tabel på vores hjemmeside www.centrovice.dk under landbrug/rådgivning/planteavl/værktøjer/såtabel for vinterraps.

Tabel udsædsberegner

 

Snegleangreb og bekæmpelsestidspunkt

Den sneglegift, vi har til rådighed, indeholder ikke lokkemidler, så det tager længere tid, før sneglene finder og æder sneglegranulaterne, hvorfor virkningen indtræder langsommere end for tidligere godkendte midler. En forudsætning for en god bekæmpelse er derfor, at man opdager sneglene meget tidligt. 

Det kan være aktuelt at bekæmpe sneglene i stubben af forfrugten, men med det tørre vejr vi har i år, bliver det sandsynligvis ikke aktuelt i år. Vi anbefaler at sprede at sprede sneglekornene straks efter såning, hvor der er erfaring for mange snegle. Vi har nemlig erfaring for, at effekten bliver for dårlig ved for sen bekæmpelse trods høje doser af sneglemidler og flere behandlinger. Du skal dog ikke blande sneglekorn i såsæden. Det giver en dårligere effekt, sandsynligvis fordi sneglene har sværere ved at finde sneglekornene.

Er du kommet for sent, og der er kraftige angreb, er omsåning oftest en bedre løsning end at ofre mange penge på sneglekorn og alligevel få dårlig effekt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve