Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Etablering af vårsæd

Etablering af vårsæd

For både vårbyg, havre og vårhvede gælder det, at de bør sås så tidligt som muligt, men det er meget vigtigt at vente til jorden er tjenlig. Specielt vårbyg er meget følsom overfor et dårligt såbed.

For alle tre arter gælder det, at sådybden bør være 3-4 cm. Kom ud af traktoren og tjek det jævnligt specielt, når jordtypen skifter. Udsædsmængden bør beregnes ud fra nedenstående formel, og her er det vigtigt at sætte den forventede markspiring realistisk.

Udsædsmængder

I vårbyg ligger der mange forsøg og erfaringer med gødning placeret ved såning eller iblanding af gødning i såsæden. Her anbefaler vi at placere eller iblande ca. 30 kg N pr. ha, dog gerne op til 60 kg N pr. ha, hvis resten af gødningen først tildeles med gylle efter fremspiring. Hvis der er erfaringer med manganmangel er det en fordel, at der anvendes svovlsur ammoniak eller DAP 18-20-0, der begge virker forsurende og dermed giver en bedre tilgængelighed af jordens indhold af mangan. På kolde jorde er det en fordel, at den placerede eller iblandede gødning indeholder fosfor. Der er også gode resultater med at anvende en NPK-gødning.

På mild jord er det muligt at nedfælde gylle før såning til vårsæden. I dette forår, hvor jorden er meget våd, skal det dog overvejes om en nedfældning af gylle vil forsinke såningen væsentligt, hvis strukturskader af nedfælderen skal undgås. På lerjord anbefaler vi generelt ikke at nedfælde gylle. Her bør vi vente til vårsæden har ca. 3 blade, og udbringe gyllen med slanger.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve