Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Etablering af vårbyg - et godt såbed er alfa og omega

Etablering af vårbyg – et godt såbed er alfa og omega

Af Lennart Banke (lba@centrovice.dk).

Foråret står for døren, og det er derfor allerede nu vigtigt at få fintunet harver, såmaskine og andet udstyr til forårsarbejdet. ”Ville en Ford 5000 kunne trække harven eller såmaskinen nu?” det er et af de spørgsmål, du kan stille sig selv, inden du kører i marken. Hvis svaret er nej, så skal maskinerne blive i laden.

 

Mange vil gerne i marken i starten og midten af marts. Dette er også optimalt i forhold til udbytte. Men det vigtigste er, at jorden er tjenlig. Vårbyg er meget følsom overfor et dårligt såbed. Det er derfor vigtigt at vente med at køre på markerne, til de er tjenlige, også selvom naboen kører.

For at vårbyggen har optimale vækstbetingelser, kræver den et jævnt såbed, der ikke er for løst, men har en fasthed, der modvirker udtørring. Det er derfor vigtigt at bearbejde jorden så lidt som muligt, men stadig så der er et brugeligt såbed.

Slæbeplanken, crossboard, er med til at få knust de stive lerknolde og få lavet et jævnt såbed. Brug derfor lidt ekstra tid, også mens du kører, på at få indstillet denne. Den skal tage nok med til at jævne hulle, og knuse knolde, uden den slæber for meget vådt materiale med sig, og man bruger for megen energi på at slæbe rundt på jord uden grund.

Vårbyg bør sås i 3-4 cm. Det er derfor ikke nødvendigt at harve meget dybere for at skabe varme i jorden, samt løsne den. Typisk vil en harvning i 5-10 cm dybde være tilfredsstillende i forhold til at skabe gode vækstbetingelser.

Vi anbefaler et plantetal på 250-300 planter pr. m2 – find TKV på sækken, vær kritisk, når du fastsætter den forventede markspiring og fastsæt udsædsmængden ud fra nedenstående.

Den forventede markspiring kan sættes til 90-95 %, hvis såbedet er godt. I det knap så gode såbed sættes den til 80-85 %.

Vårbyg er meget følsom overfor trykskader. Vær derfor meget opmærksom på dæktryk på maskiner og forsøg at vende mindst muligt de samme steder. Vent eventuelt med at harve foragre indtil resten af marken er sået, så undgår du, at få kørt jorden sammen der.

Mange nyere traktorer har luftkompressorer monteret. Der er derfor her mulighed for at lukke luft ud, når man først er kommet i marken, og så fylde på igen, inden man kører hjem. Brug denne mulighed flittigt, da det både skåner jorden og højner trækeffekten.

Mange lerjorde er blevet vinterpløjet/harvet. Der har været en rigtig god periode til at få gjort dette uden at lave strukturskader.

På mange nyere såsæt f.eks. Horsch Pronto, Väderstad Rapid mv. er der monteret discharver. Der vil være nogle steder, hvor det ikke er nødvendigt med en foregående harvning på grund af god pløjning og tørre forhold, når disse typer såmaskiner bliver brugt. Hold dog godt øje med discharven. Hvis den går for dybt, vil den slæbe våd jord med op inden såskærene. Det kan give et dårligt såbed, der er for knoldet og svær at styre sådybden i.

På forårspløjede lettere jorde, kan det være en fordel med jordpakker eller tromling lige efter pløjningen for at undgå at jorden udtørrer, men pas på med ikke at lave strukturskade.

Vær opmærksom på, at der kom nye regler i forhold til nedmuldning af dybstrøelse sidste år. Dybstrøelsen skal være nedmuldet inden for 4 timer, i stedet for de tidligere 6 timer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve