Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Efterafgrøder og tørken

Efterafgrøder og tørken

Hvis du har sået græsudlæg i foråret, der skulle anvendes til at dække dine forpligtigelser mht. MFO eller pligtige efterafgrøder, så er der nu kommet en afklaring på, hvad du kan gøre, hvis udlægget er skadet af tørke. 

MFO-græsudlæg

Hvis græsudlægget er etableret for at opfylde MFO-kravet, er det muligt at iså græs for at udbedre plantedækket. Hvis græsudlægget er helt dødt, så skal du etablere en ny MFO-efterafgrøde, som er en blanding af mindst to arter, der er godkendt som pligtig efterafgrøde (græs, alle kornarter, honningurt, korsblomstrede arter). Du må ikke genetablere en hel mark med græsudlæg med forudgående jordbearbejdning, som reglerne er nu.

Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder

Hvis græsudlægget ikke skal bruges til MFO efterafgrøde men kun til pligtig eller husdyrefterafgrøde, så må den reetableres eller nyetableres med rent græs frem til 3. september. Marken skal tilsås med en vårsået afgrøde til det kommende forår. Det betyder, at græsset ikke må blive liggende som græsmark i foråret.

Målrettede kompenserede efterafgrøder

Reglerne for målrettede kompenserede efterafgrøder er de samme som for pligtige efterafgrøder.

Græseftergrøden kan reetableres eller nyetableres med rent græs frem til 3. september. Det påvirker ikke udbetaling af støtte.

Du må forbedre foderværdien af græsudlæg

Du kan udbedre dit græsudlæg ved at iså yderligere græs eller iså rug. Muligheden for at iså yderligere græs eller rug gælder uanset, om græsudlægget skal anvendes som pligtig efterafgrøde, husdyrefterafgrøde, målrettet efterafgrøde eller som MFO.

Du skal dog huske, at på marker med pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder, skal der etableres en forårssået afgrøde i samme planperiode. Men der er ikke noget til hinder for, at du tager slæt på rugen om foråret, inden der etableres en vårsæd.

Husk, at MFO-efterafgrøder altid skal være en blanding. Hvis du udsår rug som efterafgrøde for at sikre foderværdi af efterafgrøden, skal du altså udså rug i en blanding med en anden afgrøde for at få den godkendt som MFO.

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve