Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Som udgangspunkt skal vinterraps høstes direkte, men er den meget uens eller er der meget ukrudt i den, så kan nedvisning eller skårlægning være en mulighed.

De seneste år har vi set mange vinterrapsmarker stå grønne i høst, og hvis afgrøden er for frisk, skal der mere til at få afgrøden igennem mejetærskeren. En del af problemet skyldes nok udbredt brug af svampemidler specielt strobilurinerne, samt at de sorter vi dyrker i dag står længere grønne.

Direkte høst

Det er altid at foretrække at høste direkte, hvis man har en pæn og ensartet rapsmark uden nævneværdigt med ukrudt. Man bør have tålmodighed og vente, til væksten og dermed indlejringen i frøene er helt afsluttet. Ældre forsøg fra 2014 viser en gennemsnitlig tilvækst pr. døgn på 88 kg frø pr. ha i dagene op til høsttidspunktet. Hertil kommer, at olieindholdet samlet steg med 0,7 % i løbet af de sidste 4 dage.

Nedvisning

Nedvisning af vinterraps, kvik og tokimbladet ukrudt udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune, og der er enkelte sorte frø i de nederste skulper.

4 landsforsøg har vist, at nedvisning med Roundup 2-4 dage før normal skårlægning, gav et gennemsnitligt udbyttetab på 0,1 hkg pr. ha i forhold til direkte høst, men de 2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt vurderes stadig at være det bedste til en eventuel nedvisning. Det er dog bedre at udføre nedvisning en smule for sent end for tidligt. Ved sen nedvisning påvirkes indlejringen af olie i frøene mindst muligt. Det har betydning, da indlejringen af olie i frøene fortsætter til kort før høst. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning.

Behandlingsfristen er senest 10 dage før høst. Læs altid etiketten for det valgte middel mht. max dosering. Tilsæt 0,1-0,2 l sprede-klæbemiddel plus 2,0 l ammoniumsulfat pr. 100 l vand eller andre midler som Kvik-Up eller Nova Balance for at neutralisere ”hårdt vand” og gøre, at sprøjtevæsken nemmere gennemtrænger planterne. Doseringen af pH-nedsættende midler afhænger af hårdheden i vandet – se på etiketten. Vær opmærksom på, at dyrere glyphosat-midler som f.eks. Roundup Flex eller Roundup PowerMax er færdigformulerede og derfor skal de ikke tilsættes yderligere.

Nedvisning med Reglone ses som mindre interessant, da prisen er ca. 500,- kr. pr. ha.

Tabel raps roundup
Oversigt over anbefalet dosering af glyphosat.

Sprøjteteknik

Der kan anvendes en vandmængde på 150 l pr. ha ved nedvisning af raps, mens vandmængden i grønne eller ukrudtsbefængte afgrøder øges til 180-200 l pr. ha for at få tilstrækkelig nedtrængning i afgrøden. Anvend lavdrift-/refleksdyse eller kompakt luftinjektionsdyser f.eks. ISO 0,25 (lilla). Luk de to yderste dyser, når du kører langs markkanten, så du skåner græskanten. Bliver græskanten nedvisnet, så bliver der plads til at gold hejre kan etablere sig og sprede sig herfra og ind i marken.

Økonomiske overvejelser ved nedvisning

Nedvisning af rapsen med glyphosat koster ca.150 kr. pr. ha til kemi, plus ca. 120 kr. pr. ha. i kørselsomkostninger. Dertil kommer et udbyttetab på grund af køreskade, som typisk ligger mellem 0,8–1,5 hkg pr. ha, svarende til 220-400 kr. pr. ha. afhængig af køreforhold og sprøjtebredde.

Hvis rapsen skal tørres ned fra et vandindhold på 10 til 9 %, koster det mellem 10 og 12 kr. pr. hkg. Ved et udbytte på 45 hkg pr. ha giver det omkostninger på 450-550 kr. pr. ha. Dertil kommer et eventuelt fraregnet svind.

Konklusionen er, at det under normale forhold primært er relevant med nedvisning, hvor høstkapaciteten sætter begrænsninger, og hvor tørring forventes at kunne blive en væsentlig omkostning.

Skårlægning af vinterraps

Skårlægning giver ofte et større frøtab og mindre olieindlejring i de sidste dage før høst, end det er tilfældet ved direkte tærskning. Derudover kommer omkostningen til skårlægningen, og risikoen for aldrig at få frøet bjerget tørt under regnfulde høstbetingelser. Omvendt så er fordelene en ensartet modning, nedvisnet ukrudt og nemmere høst med færre grønne skulper, der koster på afgrødekvaliteten og samtidig øger spildprocenten.

I marker med uens modnende afgrøder kan skårlægning gennemføres, i op til 1 uge senere end normalt, uden væsentligt tab af frø. Hvis rapsen når at blive for moden, inden den skårlægges, kan skårlægningen med fordel gennemføres efter, at duggen er faldet, så skulperne er fugtige og har mindre tendens til at springe op. I f.eks. grubbesåede afgrøder, hvor rækkeafstanden er stor, kan skåret falde ned mellem stubbene, så der kommer mindre luft ind under afgrøden med en ringere tørring til følge.

 

 

Optimalt tidspunkt for skårlægning af rapsen, er når afgrøden har et gulligt skær og ca. halvdelen af frøene er blevet sorte. Rapsplanten kan opdeles i følgende tre niveauer:

  • I den øverste tredjedel af skulperne på top og sideskud, er de fleste frø endnu grønlige.
  • I den midterste tredjedel har de fleste frø skiftet fra grønlig til rødlig farve.
  • I den nederste tredjedel er frøene brunlige til sorte.

Stadie for nedvisning vinterraps

Har den valgte rapssort skulpeopspringsresistens, kan tidspunktet for skårlægning trækkes en smule.

Rapsen vil normalt kunne høstes 10-12 dage efter skårlægning.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve