Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Direkte høst, nedvisning eller skårlægning af vinterraps

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

Direkte høst er altid at foretrække, hvis man har en pæn og ensartet rapsmark uden nævneværdigt med ukrudt. Man bør have tålmodighed og vente til væksten, og dermed indlejringen i frøene er helt afsluttet. Ældre forsøg fra 2014 viser en gennemsnitlig tilvækst pr. døgn på 88 kg frø pr. ha i dagene op til høsttidspunktet. Hertil kommer, at olieindholdet samlet steg med 0,7 % i løbet af de sidste 4 dage. De seneste år har vi set mange vinterrapsmarker stå grønne i høst, og hvis afgrøden er for frisk, skal der mere til at få afgrøden igennem mejetærskeren. Dette resulterer helt sikkert også i, at flere frø ryger bagud af mejetærskeren.

Direkte høst er altid at foretrække, hvis man har en pæn og ensartet rapsmark uden nævneværdigt med ukrudt.

Nedvisning

Nedvisning af vinterraps, kvik og tokimbladet ukrudt udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Tidligere afprøvning i 4 landsforsøg viste, at nedvisning med Roundup 2-4 dage før normal skårlægning gav et gennemsnitlig udbyttetab på 0,1 hkg pr. ha. Timing er derfor vigtig. Det er bedre at udføre nedvisning en smule for sent end for tidligt. Ved sen nedvisning påvirkes indlejringen af olie i frøene mindst muligt. Dette har betydning, da indlejringen af olie i frøene fortsætter til kort før høst.

 

Behandlingsfristen er minimum 10 dage før høst. Læs altid etiketten for det valgte middel mht. max dosering. Tilsæt 0,1-0,2 sprede-klæbemiddel plus 2,0 l ammoniumsulfat eller andre midler som Kvik-Up eller Nova Balance pr. ha for at neutralisere ”hårdt vand” og gøre sprøjtevæsken nemmere gennemtrængelig i planterne. Mængden af PH-nedsættende midler afhænger af hårdheden i vandet, se på etiketten. Vær opmærksom på at dyrere glyphosat-midler kan være færdigformuleret. Det gælder eksempelvis Roundup Flex eller Roundup PowerMax.

Reglone udgår, og der er anvendelsesforbud fra den 4. februar 2020. Nedvisning med Reglone er samtidig mindre interessant ift. prisen, som er ca. 500,- kr. pr. ha.

I forlængelse af forbuddet mod brug af Reglone, ser Miljøministeriet nu også et ønske om at begrænse brugen af glyphosat i Danmark, hvorfor et muligt forbud mod anvendelse af glyphosat til nedvisning af vinterraps diskuteres for den kommende planperiode. Forbruget af glyphosat har de sidste mange år været støt stigende i Danmark, og derfor ønskes denne kurve nu vendt.

Oversigt over dosis af glyphosat aktivstof ved forskellige produkter.

Sprøjteteknik

Der kan anvendes en vandmængde på 150 l pr. ha ved nedvisning af raps, mens vandmængden i grønne eller ukrudtsbefængte afgrøder øges til 180-200 l pr. ha for at få tilstrækkelig nedtrængning i afgrøden. Anvend lavdrift-/refleksdyse eller kompakt luftinjektionsdyser f.eks. ISO 0,25 (lilla). Luk de to yderste dyser, når du kører langs markkanten, så græskanten ikke bliver nedvisnet, hvilket giver plads til, at bl.a. gold hejre kan etablere sig og herfra sprede sig ind i marken.

Økonomiske overvejelser ved nedvisning

Nedvisning af rapsen med glyphosat koster ca.150 kr. pr. ha til kemi, plus ca. 120 kr. pr. ha. i kørselsomkostninger. Dertil kommer et udbyttetab på grund af køreskade. Det ligger typisk mellem 0,8–1,5 hkg pr. ha, svarende til 220-400 kr. pr. ha. afhængig af køreforhold og sprøjtebredde.

Hvis rapsen skal tørres ned fra et vandindhold på 10 til 9 %, koster det mellem 10 og 12 kr. pr. hkg. Det giver ved et udbytte på 45 hkg pr. ha omkostninger for 450-550 kr. pr. ha. Dertil kommer et eventuelt fraregnet svind.

Konklusionen er, at det under normale forhold vil være relevant med nedvisning i en grøn eller beskidt afgrøde, hvor tørring forventes at blive en væsentlig omkostning.

Skårlægning af vinterraps

Skårlægning giver ofte et større frøtab og mindre olieindlejring i de sidste dage før høst, end det er tilfældet ved direkte tærskning. Derudover kommer omkostningen til skårlægningen og risiko for at få frøet bjerget tørt under regnfulde høstbetingelser. Omvendt er fordelene ensartet modning, nedvisnet ukrudt og nemmere høst med færre grønne skulper, der ville have kostet på afgrødekvaliteten og samtidig øget spildprocenten.

I marker med uens modnende afgrøder kan skårlægning gennemføres op til 1 uge senere end normalt uden væsentligt tab af frø. Hvis rapsen når at blive for moden, inden den skårlægges, kan skårlægningen med fordel gennemføres efter at duggen er faldet, så skulperne er fugtige og har mindre tendens til at springe op. I f.eks. grubbesåede afgrøder, hvor rækkeafstanden er stor, kan skåret falde ned mellem stubbene, så der kommer mindre luft ind under afgrøden med en ringere tørring til følge. Efter 10-12 dage fra skårlægningstidspunktet vil rapsen kunne høstes.

Optimalt tidspunkt for skårlægning af rapsen er, når afgrøden har et gulligt skær, og ca. halvdelen af frøene er blevet sorte. Rapsplanten kan opdeles i følgende tre niveauer:

  • I den øverste tredjedel af skulperne på top og sideskud er de fleste frø endnu grønlige.
  • I den midterste tredjedel har de fleste frø skiftet fra grønlig til rødlig farve.
  • I den nederste tredjedel er frøene brunlige til sorte.

Har den valgte rapssort skulpeopspringsresistens, kan tidspunktet for skårlægning trækkes en smule.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve