Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Bygfluer - et nyt skadedyr i hvede

Bygfluer – et nyt skadedyr i hvede

For bare et par år siden blev bygfluen betegnet som et sjældent skadedyr. Det har desværre ændret sig. I år har vi fundet mange bygfluelarver i sent sået vårhvede og i sene sideskud i vinterhvede. Der er ingen muligheder for bekæmpelse nu, men det er vigtigt at undersøge, om du har marker, der er angrebet, for at lægge en plan for eventuel bekæmpelse fremadrettet.

Angrebne hvedeaks

Sundt aks til venstre – øvrige aks er angrebet af bygfluer i stænglen.

Første generation af bygfluer flyver i august-september og kan angribe tidligt sået vinterhvede og rug. Angrebne strå vil blive løgformede. Angreb i vintersæd er væsentlig mindre tabsvoldende end i vårsæd, og oftest kompenserer vintersæd for angrebne sideskud.

Anden generation af bygfluer flyver og lægger æg i slutningen af maj til begyndelsen af juni. Jo højere temperaturer jo tidligere flyvning. Denne generation angriber vårhvede og i sjældne tilfælde vårbyg, hvilket vi ikke har observeret på Fyn. I vårhvede er det karakteristisk, at de angrebne planter eller skud er lavere end de ikke-angrebne. Derfor fremstår angrebne marker med en meget uensartet strålængde. Ved kraftige angreb er aksene meget korte og deforme. Der ses også en karakteristisk mørk stribe af gnav på stænglen fra akset og ned til det nærmeste knæ. I øjeblikket kan du finde den brune puppe inde i strået. I enkelte strå kan der stadig findes larver som endnu ikke har forpuppet sig. I vårhvede er angreb mest tabsvoldende i sentsåede marker, fordi disse angribes på et tidligere udviklingstrin og derfor skades mere.

Bekæmpelse

Vi anbefaler kun undtagelsesvis bekæmpelse i vinterhvede og rug, hvis de er tidligt såede (før ca. 15. september) og nabo til kraftigt angrebne vårhvedemarker.

Engelske forsøg viser god effekt af en pyrethroidsprøjtning i st. 11-12 (1-2 løvblade) og ingen effekt ved sprøjtning 10 dage senere, så korrekt timing er meget vigtigt. Karate er godkendt til bekæmpelse af fluer i vintersæd.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve