Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd

Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd

Den bedste effekt opnås ved at bekæmpe ukrudtet, inden det har mere end to løvblade. Som grundregel er det optimalt, når sprøjtesporene er svagt synlige, og jorden har en god fugtighed.

Ved valg af middel skal der være fokus på, at midlerne har tilstrækkelig effekt på de mest dominerende arter i markerne. Hvis du har problemer med græsukrudt, er det vigtigt, at du så vidt muligt rydder op i efteråret, da det kan være svært at bekæmpe i foråret, hvor græsserne ofte har fået et stort rodnet.

Salget af Lexus 50 WG er ophørt i august 2018, men det kan lovligt anvendes frem til december 2018. Hvis du kun kører med Boxer og DFF, vil der være for lille effekt mod spildraps. Så derfor, hvis du ikke har Lexus på lager, bør du i stedet anvende Buctril EC 225. Vær dog opmærksom på, at Buctril ikke er et jordmiddel og kun virker på ukrudt, som er fremspiret, og det må først anvendes fra kornets st. 12.

En anden løsning, hvis man ikke har Lexus på lager og har brug for at bekæmpe spildrapsen effektivt, er at anvende Express SX med 3-5 g pr. ha. Denne løsning er både billig og effektiv, men den har en bagside. Det er nemlig kun tilladt at anvende visse SU-midler én gang pr. sæson, og ved brugen af Express i efteråret udelukkes muligheden for at anvende bl.a. Atlantis OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Ally SX og Cossack OD om foråret.

I vinterbyg og vinterrug anbefaler vi de samme løsninger, men med maks. 0,05 l DFF pr. ha, da vi specielt på lettere jord har oplevet, at en blanding af Boxer og DFF kan skade de to arter. En mulighed, der ikke skader afgrøden, er at køre med 0,1 – 0,12 l DFF pr. ha (kun Legacy 500 SC er godkendt til 0,15 l pr. ha) før fremspiring og så efterfølgende i afgrødens st. 11-13 at køre med Boxer eventuelt tilsat Lexus eller Buctril.

Ukrudt

Løsninger til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede i st. 10-13. Procenterne angiver, hvor stor en effekt løsningen har på de forskellige ukrudtsarter. Der er forskellige max. doseringer på DFF-midler – kun Legacy er tilladt med 0,15 l pr. ha før fremspiring.

 

Opfølgning ukrudt

Løsninger til eventuel opfølgning af bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd i st. 12-14. Procenterne angiver, hvor stor en effekt løsningen har på de forskellige ukrudtsarter.

Når du anvender minimidlerne Atlantis og Othello i efteråret, er det udelukket at anvende Hussar OD/Hussar Plus OD eller andre minimidler i foråret pga. minimiddelrestriktionen. Selvom Lexus og Broadway ikke er omfattet af minimiddelrestriktionen, er de begge minimidler, og der er risiko for at opbygge resistens, når de eller andre minimidler anvendes 2 gange i samme afgrøde. Såfremt ukrudtet bliver bekæmpet helt af ukrudtsmidlerne, vil der ikke ske opformering af resistent ukrudt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve