Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Bekæmpelse af ukrudt i vårsæd

Bekæmpelse af ukrudt i vårsæd

Såningen af vårsæden så småt er begyndt, og vi skal snart tage stilling til bekæmpelsen af ukrudt.

Vårbyg og vårhvede

Den bedste effekt opnås ved at bekæmpe ukrudtet, inden det har mere end to løvblade. Men hvis du har arter som storkenæb, hanekro og snerlepileurt, som spirer frem over en længere periode, kan det være en god idé at udsætte sprøjtningen, til det største ukrudt har to-fire løvblade.

Burresnerre

Burresnerre.

Ved valg af middel skal der være fokus på, at midlerne har tilstrækkelig effekt på de 3-5 mest dominerende arter. Der er mange bud på en god og billig løsning, når det gælder det tokimbladede ukrudt. Det kan derfor være en god ide at vurdere, hvorvidt der er behov for græsbekæmpelse eller ej. Du kan se vores forslag i tabellen nedenfor.

Tabel vårsædsløsnigner

Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede.

Hvis du kan finde tid til at køre en ekstra gang, kan der være god effekt ved at udbringe 0,1 – 0,12 l DFF på sort jord lige efter såning. Denne løsning giver en god effekt mod især enårig rapgræs, kamille og ager-stedmoder. Derfor kan den anbefales til marker med udlæg af frøgræs dog undtaget eng-rapgræs. Ofte vil det være nok at følge op med Starane XL eventuelt i kombination med Express SX på et senere tidspunkt. Denne opfølgning kan evt. kombineres med en første svampesprøjtning.

Har du behov for bekæmpelse af flyvehavre eller ager-rævehale i vårbyg eller vårhvede, kan der følges op med 0,8 l Foxtrot/Primera Super pr. ha frem til kornets st. 30. Ved forekomst af vindaks, må der anvendes 1,0 l Foxtrot/Primera Super pr. ha. Særligt ved bekæmpelse af flyvehavre kan man med fordel vente til kornets st. 25-29 med udbringning, så flest muligt er fremspiret. Vær opmærksom på, at det vil skade afgrøden hvis det anvendes efter st. 30.

Ukrudt i havre

Havre er generelt en konkurrence stærk afgrøde og kræver derfor en mindre bekæmpelse af ukrudt. Du kan overordnet følge de nævnte løsninger i tabellen, men du skal være opmærksom på at DFF, Zypar, Broadway og Hussar Plus OD IKKE må bruges i havre.

Sprøjteteknik

Du får den bedste effekt ved morgensprøjtning (især i en tør periode), men kør dog først når duggen er væk og aldrig på meget våde planter. Anvend gerne en høj vandmængde.

HUSK

Der skal gå 14-24 måneder fra behandling med Mustang Forte til etablering af følsomme afgrøder. Roer, spinat, kartofler med flere kan etableres efter 14 måneder. Bælgplanter med flere må først etableres efter 24 måneder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve