Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Bekæmpelse af kvik og rodukrudt med glyphosat før høst

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt med glyphosat før høst

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Glyphosat må ikke anvendes før høst i brødkorn, maltbyg, grynhavre og fremavlskorn, men i foderkorn kan det være en mulighed for at bekæmpe kvik og rodukrudt. Ved store mænger af græsukrudt kan en sprøjtning med glyphosat gøre høsten meget nemmere, men græsfrøene vil stadig være spiredygtige. I vinterraps kan glyphosat også anvendes til nedvisning, men mange af sorterne har skulpeopspringsresistens, så de kan sagtens tåle at stå til hele afgrøden er moden.

Hvis glyphosat skal have effekt på kvik og rodukrudt, så skal det være friskt og bladene må ikke være rullet sammen pga. af tørke. Er det opfyldt, så er effekten af glyphosat rigtig god før høst.

Når du sprøjter med glyphosat, så pas på at det ikke rammer markkanterne. Her vil en nedvisning give plads til besværligt ukrudt. Det er meget bedre at have et stabilt dække af flerårige græsser.

Sprøjtetidspunkt

Der skal sprøjtes 2-3 uger før høst, når kernerne er vanskelige at dele med en negl. Kommer du lidt for tidligt, så viser forsøg, at der kun er et beskedent tab ved at sprøjte 3-4 uger før høst. For alle glyphosatmidler er sprøjtefristen 10 dage.

Der bør sprøjtes om morgenen eller formiddagen, når planterne er begyndt at tørre, her fås den største effekt.

Valg af middel og dosis

Hvis det er kvik, der skal bekæmpes, så skal der anvendes 1000 g glyphosat pr. ha. Tidsler, svinemælk og andet tokimbladet ukrudt kræver en højere dosering, gerne 1400 g glyphosat pr. ha. Denne dosering kan kun opnås med Roundup Flex og Roundup PowerMax.

Tjek etiketten – der er forskel på, hvilke opgaver de forskellige midler er tilladt til, ligesom kravet om afstand til vandmiljø er forskelligt.

Oversigt over aktuelle glyphosatmidler.

Additiver

Vi anbefaler at tilsætte 2 l ammoniumsulfafopløsning + 0,2 l sprede-klæbemiddel pr. ha for at sikre effekten af glyphosat. I stedet for ammoniumsulfat kan tilsættes NovaBalance, pH-Fix5 eller X-Change – mængden afhænger af vandets hårdhed, som det fremgår af brugsvejledningerne. Additiverne skal tilsættes sprøjtevæsken inden glyphosat tilsættes.

Roundup Flex og Roundup PowerMax er nye formuleringer, som markedsføres uden tilsætning af additiver. Forsøg viser dog, at effekten også af disse formuleringer ved lav dosis øges ved tilsætning af ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve