Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Bekæmpelse af bjørneklo

Bekæmpelse af bjørneklo

Af Michael Wang Lønbæk (mwl@centrovice.dk)

Flere kommuner har skrevet til lodsejere, at det er vigtigt at overholde pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo, og det gælder også på 2-meter bræmmerne. Man vil i år bl.a. bruge droner til at kontrollere, om bekæmpelsen er overholdt.

Kravet om bekæmpelse fremgår af en bekendtgørelse, hvor der bl.a. står: ”Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.”

Overholder man ikke pligten til bekæmpelse, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen, og opkræve lodsejeren for arbejdet.

Der har tidligere været krydsoverensstemmelse på bekæmpelsen, men dette er ophævet.

Bekæmpelsen kan foretages på 4 måder:

  • Afgræsning
  • Slåning
  • Rodstikning
  • Kemisk bekæmpelse

Afgræsning. Afgræsning er den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på. Især får spiser gerne de grønne planter og tager ikke skade af planternes saft. Har du et større areal med kæmpebjørneklo, kan det derfor være en fordel at lade det afgræsse i en periode, hvis det er muligt.

Slåning. Afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger.

Rodstikning. Mindre bestande kan bekæmpes ved rodstikning. Roden skæres over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at der skal være ca. 8-10 cm rod på den væltede plante. Er de første skærme begyndt at afblomstre, bør skærmene fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø.

Kemisk bekæmpelse kan ske med midlerne vist i ‘Aktuelle løsninger’.

Enkeltplanter bekæmpes lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning. Der anvendes en dosis på 5-6 ml pr. 10 m2 svarende til 5-6 l pr. hektar. Tilsæt sprede-klæbemiddel. Undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation, så der ikke gives plads til fremspiring af nye bjørneklo-planter.

Husk at tjekke midlernes afstandskrav til vandmiljø og §3-arealer.

På §3-arealer og arealer med MVJ-tilsagn må kemisk bekæmpelse kun ske, hvis der er søgt og givet dispensation.

På MFO-brak må der ikke ske kemisk bekæmpelse, mens det er tilladt på MFO-bræmmer.

Kæmpebjørneklo kim ligner næsten en lille jordbærplante.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve