Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt om skadedyr og svampesygdomme i hestebønner

Aktuelt om skadedyr og svampesygdomme i hestebønner

Svampesygdomme

Der er meget få fund af chokoladeplet, og der er ikke set vikkeskimmel, som vi så det sidste år, og heller ingen hestebønnerust. Derfor anbefaler vi en svampebehandling omkring sidste uge i juni med 0,5 l Orius 200 EW eller 0,4 l Folicur Xpert pr ha. Denne svampebekæmpelse er sandsynligvis den eneste i år, men det kan ændre sig ved konstateret angreb af chokoladeplet. Hvis vi får vejrskifte og regn, kan planterne gro videre, og så kan der være betaling for en ekstra kørsel sidst i juli.

Skadedyr

Desværre har vi endnu ikke forsøg med bekæmpelse af skadedyr i hestebønner, vi kan henvise til. Derfor er vi nødt til at skele til forsøg i ærter, hvor det er muligt. Det skulle gerne blive bedre, da der er er anlagt landsforsøg med bekæmpelse af både bladrandbiller, bladlus og bønnefrøbiller i indeværende sæson.

Bladlus

Vi er begyndt at finde mange bladlus i hestebønnerne. Det er først og fremmest de sorte bedebladlus, som ses i toppen mellem blomsterknopperne. De grønne lus, ærtebladlus, findes ved at banke blomsterne ned i hånden.  Bladlusene udgør alle en risiko for virusangreb, som hæmmer vækst af bælge og bønner.

Bekæmpelsestærsklen er 10-15% planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Ved afblomstring og fuld bælglængde er bekæmpelse aktuel ved over 50 % angrebne planter.

Brug 0,15-0,2 kg Pirimor G og 200 l vand pr. ha. Alternativt 0,15 l Mavrik Vita eller 0,2 l Karate 2,5 WG pr. ha. Vær opmærksom på, at der er bimærke på Karate, som derfor kun må anvendes uden for biernes flyvetid, dvs. efter ca. kl. 21 og før kl. 03.

Bladrandbiller

Larverne af bladrandbiller, som mange sprøjtede for tidligere, gnasker rodknolde nu. Hvis du graver planterne op, så kan du se eventuelle larver af bladrandbillen (se foto). Larverne er 6-7 mm, lemmeløse, hvide og krumme med brunt hoved. Senere forpupper larverne sig i jorden, og de nye bladrandbiller kommer frem fra slutningen af juni og går i september-oktober til overvintring i marker med græs og bælgplanter. Der er 1 generation om året.

Forsøg med kraftigere angreb af bladrandbiller i ærter har vist udbyttetab på 5-10 %. Hvis afgrøden er stresset af f.eks. tørke, ved vi dog, at udbyttetabet kan blive større. I ældre landsforsøg i ærter er der opnået op til 5 hkg pr. ha i bruttomerudbytte for bekæmpelse af bladrandbiller.

Bladrandbille larve på hestebønne rødder

Bladrandbille larve på rødder af hestebønne.

 

 

Bønnefrøbiller

Det konstateres, at de er der. Larven borer sig ind i bælgen og lever af bønnerne og forpupper sig. Tyske opgørelser viser et udbyttetab på 9-14%, dvs. ca. 6 hkg pr. ha svarende til 6-800 kr. pr. ha ved moderate angreb. Udbyttetabet har ikke været målt under danske forhold endnu. Der kan være et udbyttetab forbundet med fremavl af hestebønner, da spiringsevnen kan nedsættes lidt. Der er ingen viden om tærskelværdi. Der er ingen godkendte midler mod billen, og de midler, der er forsøgt anvendt mod billen har haft ringe effekt (tyske forsøg).

Bønnefrøbille redigeret

Bønnefrøbille.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve