Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Velkommen til årets første nummer af AfgrødeNyt, hvor vi først og fremmest vil koncentrere os om gødskning af overvintrende afgrøder og etablering af vårsæd. Vinteren har ligesom efteråret været våd, og det giver mange udfordringer i marken.

En af udfordringerne i dette forår er den meget våde jord. Pas nu på ikke at køre på markerne, før de kan bære. De strukturskader, der kommer af en sådan færdsel, er også skader i dybden, og de tager mange år at genoprette. Vær også meget opmærksom på, at jorden er tjenlig, når du skal etablere vårsæd. Vårsæden skal sås tidligst mulig, men specielt for vårbyg er det meget vigtigt, at jorden er tjenlig.

Vi ser vintersædsmarker, der står med små lyse planter. Det kan være iltmangel pga. de meget våde forhold, men flere steder har vi allerede set manganmangel, hvor sporene typisk er grønnere end den øvrige mark. Ved manganmangel anbefaler vi at udbringe 150-200 kg svovlsur ammoniak pr. ha. Alternativt, men typisk ikke lige så effektivt, hvis planterne først er gået i stå, er sprøjtning med mangan.

Har du behov for at anvende Kerb i din vinterraps, men endnu ikke gjort det, så giver dispensationen mulighed for at anvende Kerb 400 SC til og med 28. februar. Kerb kan også anvendes til bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs i hundegræs og rajgræs(plænesorter) til frø ultimo februar. Hvis du overvejer at anvende Kerb i dit frøgræs, så tag kontakt til frøavlskonsulenten først.

Når væksten for alvor går i gang, så er det tid til at tjekke overlevelsen i vintersæd og -raps og vurdere om der er marker eller områder i marker, der skal sås om. Hvis du har brug for hjælp, kommer vi gerne på besøg. Du har også mulighed for at tilmelde dig ’Rapstjek – forår’ som du kan læse mere om på vores hjemmeside, eller hvis du klikker her.

Som du kan læse i dette nummer af Afgrødenyt, så starter SEGES en ‘Præcisionsjordbrugsskole’. Vores planteavlskonsulent Lennart Banke deltager i denne. Hvis du har udstyr til gradueret tildeling på din sprøjte eller dit gødningsudstyr eller tænker på at anskaffe det, så yder Lennart (tlf 6263 1603) eller teamchef Jens Kr. Olsen (tlf. 6340 7128) rådgivning i dette felt.

Kapitelstaksten for 2017 er kommet. For Fyn og omliggende øer er værdien for vårbyg 111,23 kr. For hvede er den 110,11 kr.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve