Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt Nyt

Aktuelt Nyt

I vinterrug er fanebladet mange steder fremme og akset så småt på vej. Det betyder, at der skal holdes øje med trips, hvor 0,5 – 1 pr bladskede udløser en bekæmpelse. Trips sidder på indersiden af bladskederne – så bladskederne skal åbnes for at undersøge for tripsangreb. En eventuel sprøjtning foretages lige når bladskederne åbner sig ved skridning. Det er kun her du kan ramme tripsene.

Der er endnu kun fundet begrænsede angreb af svampesygdomme.

Hvis der skal vækstreguleres, har du Moddus M og Medax Top frem til fanebladet er fuldt udfoldet og Cerone og Terpal frem til første stak. Pas på med at bruge disse midler, hvis det er meget varmt.

Når vinterbyg har fuldt udfoldet faneblad kan den sprøjtes færdig – formodentlig i næste uge. En del vil derfor kunne nøjes med én svampebekæmpelse i 2018. Der er primært fundet bygrust og meldug – men skoldplet, bygbladplet og ramularia vil brede sig, når der kommer nedbør. Mod aks- og strånedknækning kan evt. tilsættes Terpal/Cerone.

Vinterhvede er meget forskellig i udvikling, men står de fleste steder med 2-3 knæ. Der findes flere steder gulrust i gulrustmodtagelige sorter: Især Substance, og i mindre grad Benchmark og Kalmar, men hold også øje med Sheriff, Creator og øvrige sorter.

I Torp findes meldug og især på den lettere jord – men sorten kan også få gulrust. Kig nøje på de ældste blade. Der bekæmpes ved angreb.

Septoria kan mange steder findes på de nederste blade – og 4 nedbørsdage fra st. 32 (undtagen i Sherif og Creator = 7 dage) udløser en bekæmpelse rettet mod Septoria. Mange hvedemarker er nu i st. 32 – så der skal tælles nedbørsdage fra nu. Hvis der er sprøjtet med et bredspektret middel starter tælling først 10 dage efter denne sprøjtning. Mange usprøjtede hvedemarker skal formodentlig sprøjtes senest i næste uge. Hvis vi har nået st. 33-37 (spidsen af fanebladet fremme) kan man gå direkte til den første del af akssprøjtningen med fx Viverda.

Nogle steder er der behov for en opfølgende ukrudtsbekæmpelse af bl. a. snerlepileurt med f.eks. Starane XL, og hvis afgrøden skal vækstreguleres, kan det ligeledes tages med sammen med svampesprøjtningen.

 Der er meget forskel på såtidspunkterne i vårbyg, og det optimale sprøjtetidspunkt skal afpasses ukrudtets fremspiring og artssammensætningen. Vær især opmærksom på at få udført behandling med græsmidler, mens græsukrudtet er småt, da dosis ikke kan hæves. Forpasses det optimale tidspunkt mod tokimbladet ukrudt, kan det være nødvendigt at hæve de planlagte doseringer.

Undersøg markerne med vårsæd inden ukrudtssprøjtningen, og er der tegn på manganmangel, kan der med fordel tilsættes mangan.

Det omskiftelige vejr har nogle steder for alvor sat sine spor i vinterrapsen. I slutningen af sidste uge så vi de første rapsplanter, som havde tabt rigtig mange blomsterknopper, som skulle være blevet til skulper. Symptomet viser sig ved, at ikke alle knopper strækker sig, men i stedet tørrer ind, og der ses derfor mange blinde stilke. De berørte marker ligner ikke en normal rapsmark i fuld blomst, men har et mere grønligt skær. Knopperne på sideskuddene kan forhåbentlig i et vist omfang kompensere for de tabte knopper på hovedskuddene.

Årsagen til tabet af blomsterknopper skyldes sandsynligvis, at rapsplanterne har været stressede pga. blandt andet meget store forskelle i temperaturen omkring den 20/4. Også sen såning, dårlig etablering og dårligt rodnet ser nogle steder ud til at have øget problemet, og derfor kan der være stor forskel mellem nabomarker. Det bør understreges, at problemet ikke skyldes nogle af de ukrudtsmidler, der bruges i rapsen. Vi har rapsmarker som ikke er behandlet, og der ser vi nøjagtigt de samme symptomer. Symptomerne kan minde om angreb af glimmerbøsser, men her er det som regel kun nogle enkelte af knopperne, der tabes, og vi har også set tab af mange blomsterknopper i marker, der har været behandlet mod glimmerbøsser.

Vinterrapsen har nået fuld blomstring, stadie 64-65, i mange rapsmarker, hvilket er det optimale behandlingstidspunkt mod svampe. Behandlingen er rettet imod knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel og for nogle marker også imod lys bladplet. (Se behandlingsforslag i Afgrødenyt nr. 5). I forhold til mange års udbytteforsøg, vil en enkelt behandling fortsat være tilstrækkelig. Samtidig skønnes blomstringsperioden at blive kort i år, når vi ser på dato for blomstring og vejrprognose.

Vi finder nu snudebiller i nogle rapsmarker, som er over skadetærsklen på 1-2 pr/plante. Se bekæmpelsesmulighederne i Aktuelle Løsningsforslag bagerst i AfgrødeNyt. Tjek efter i marken og tag eventuelt et skadedyrsmiddel med sammen med svampesprøjtningen. Også skulpegalmyggen forventes at starte flyvingen i den kommende uge.

I alm rajgræs til frø er der nogle steder fundet begyndende angreb af kronrust. Bekæmpelse anbefales, hvis det er let at finde flere pustler pr. plante. Bekæmpelse kan f.eks. ske med 0,35 Orius.

Sidste frist for ændring af Fællesskema  er den 15/5, så kontakt hurtigst muligt din planteavlskonsulent, hvis du har ændringer

Centrovice holder lukket fredag efter Kr. Himmelfart, men følgende planteavlskonsulenter har telefonvagt fra kl. 8-15:

Lars Bønløkke 4033 2774

Ove Englund 2022 8097

Hans Kristian Abildskov 2321 3193

Lennart Banke 2014 2283

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve