Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Det går rigtig stærkt med udvikling af afgrøderne i det varme vejr. Vinterhveden er nu i st. 32-37 og inden længe er fanebladet helt fremme i de mest udviklede marker. Endnu er der ikke udløst en sprøjtning mod Septoria, for selvom vi fik meget regn på Kr. Himmelfartsdag, så har vi ikke haft ret mange dage med nedbør.

I vinterhveden er den generelle anbefaling en delt akssprøjtning, dvs. at vi afventer, at fanebladet er fuldt udviklet eller godt på vej inden første sprøjtning. Anden del af akssprøjtningen lægges 2-3 uger senere. Derfor vil mange vinterhvedemarker være klar til første del af akssprøjtningen inden for den næste uge. Er der angreb af gulrust i marken eller massivt angreb af meldug, så skal der sprøjtes hurtigst muligt.

Vi har fundet mest gulrust i sorten Benchmark. Har du denne sort, skal du holde godt øje med den, ligesom hvis du har Substance. Desværre har vi også set angreb af gulrust i den ellers meget sunde sort Sheriff, samt i Kalmar og Torp. Gulrust skal bekæmpes ved konstateret angreb.

Særligt i sorten Torp ser vi angreb af meldug. Her kan det være nødvendigt at tilsætte 0.15 l Talius pr. ha til svampesprøjtningen.

Vinterbyg er i begyndende skridning. Vi ser ikke de store sygdomsproblemer, men hvis din vinterbyg endnu ikke er svampesprøjtet, bør du sprøjte den snarest. Normalt er svampebekæmpelse efter fuld gennemskridning ikke rentabel.

I vinterrug ser vi fortsat ikke de store problemer med sygdomme. Men husk, at du skal holde øje med brunrust, frem til kernerne har halv størrelse.

Du kan læse mere om skadetærskler for svampesygdomme i vintersæd og sorternes egenskaber i AfgrødeNyt nr. 6 i artiklen Svampebekæmpelse i vinterkorn.

Der er generelt kun behov for vækstregulering i enkelte vinterhvedemarker. Det kan f.eks. være marker, der har fået en stor mængde gylle tidligt. Der er altid en risiko for udbyttetab ved vækstregulering. Skal du vækstregulere, så pas på med de meget varme dage. Vinterbyggen er de fleste steder for langt fremme til at vækstregulere – fristen er, når stakken netop kommer frem.

I vårbyg er det mange steder tid til at få sprøjtet mod ukrudt, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis der er behov for bekæmpelse af flyvehavre, så husk at det skal ske senest i st. 30 (begyndende strækning af hovedskud). Vi har endnu ikke set behov for at bekæmpe sygdomme i vårbyggen.

I vårhveden er det muligt at bekæmpe agerrævehale med Broadway. Hveden skal buske sig, før den kan tåle denne sprøjtning.

I hestebønner og ærter ser vi ’klip’ i bladene. Det er bladrandbiller. Deres larver kan beskadige rodknoldene, mens planterne er i de tidlige stadier. Når planterne har vokset sig større, så er rodnettet også mere robust, og bladrandbillens larve kan ikke længere give skader. Skadetærkslen er 1 gnav pr. plante i de tidlige stadier. På foto er hestebønne-planten så stor, at bladrandbille angreb ikke længere skal bekæmpes.

I vinterrapsen varsles der nu udbredt flyvning af skulpegalmyg. Skulpegalmyggen flyver i ca. 3 uger, men en sprøjtning har kun virkning i en lille uge. Derfor kan det være meget svært at få en god effekt af en eventuel sprøjtning. Hvis du har erfaring for angreb, og din rapsmark ligger nær rapsmarker i 2017, så kan bekæmpelse eventuelt som en randbehandling være aktuel. Se ’Aktuelle løsninger’ for vores anbefalinger. Og husk at skulpegalmyg kun kan lægge æg i skulper, der er mindre end 1-2 cm, ved egen hjælp. Er skulperne større kræver det, at skulpesnudebillen har lavet hul i skulpen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve