Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Vinterraps er nu i begyndende blomst, og bekæmpelse af glimmerbøsser er ikke længere aktuel. Til gengæld skal der holdes øje med skulpesnudebiller, hvor skadetærsklen er 1-2 biller pr. plante (Se Afgrødenyt nr. 6). Svampebekæmpelse bør ske i fuld blomst, hvilket i de tidligste marker vil være aktuel i den kommende uge. Se nærmere i Afgrødenyt nr. 5, hvor der også er vist et billede af vinterraps i fuld blomst (st. 65).

I vinterbyg er der i nogle marker fundet bygrust, mens man især i nogle 2-radede sorter kan finde en del fysiologiske pletter, der minder om skoldplet. Satser man på 2 svampebekæmpelser i vinterbyg, kan den første udføres nu med løsningerne vist i aktuelle løsninger.

Rug har 2 – 3 knæ, men der findes kun begrænsede angreb af svampe, der i mange marker ikke udløser en bekæmpelse.

Hvede har mange steder 1. knæ fremme. Der findes nogle steder en del meldug i sorten Torp, og her kan bekæmpelse f.eks. ske med 0,15 Talius. Gulrust er fundet i Substance og med spor af angreb i Benchmark. Fra stadie 32 (2 knæ) vil 4 nedbørsdage udløse en bekæmpelse af Septoria i modtagelige sorter. Satser man på en 3-delt bekæmpelse vil fugtigt vejr derfor kunne udløse en bekæmpelse fra næste uge. Sheriff og Creator bør kunne nøjes med en 2-delt aksbeskyttelse. Se mere i Afgrødenyt nr. 6.

I Afgrødenyt nr. 3 havde vi en artikel med overordnede betragtninger omkring stråforkortning af korn, hvor de forskellige midler er omtalt og andre forhold der skal tages i betragtning er diskuteret.
Lad nu være med at stråforkorte fra en side af. En behandling koster omkring 150 kr. pr. ha afhængig af middel og dosering, og med de kornpriser vi har, skal vi ikke bruge unødvendige omkostninger. Husk også på, at stråforkortning i sig selv ikke giver merudbytte. Det er kun, hvis der var blevet lejesæd ved udeladelse af stråforkortning, at der er merudbytte for behandlingen.
I øvrigt kan vi aldrig stråforkorte os fra, at slagregn sent i vækstsæsonen kan lægge markerne ned. Snakken om stimuleret rodvækst er noget kemifirmaerne har fundet på, og er aldrig eftervist i forsøg.
Tænk stadig på ikke at afslutte med gødningen for tidligt i de kraftige hvedemarker, men vent hen imod midten af maj i de kraftigste marker.

Det tidligt-såede vårsæd er ved at være klar til ukrudtsbekæmpelse, mens de sent såede marker ikke er kommet op endnu. Mod agerrævehale anvendes Primera Super allerede fra kornet har 1 – 2 blade, mens det mod flyvehavre anvendes, når kornet har 3 – 4 blade. På arealer med erfaring for manganmangel kan iblandes mangan ved ukrudtssprøjtningen.

Hestebønner er mange steder i begyndende fremspiring, og Fenix og glyphosat-produkter samt blindharvning er ikke længere aktuel. Hvis der ikke blev kørt før fremspiring, kan der anvendes Fighter og Stomp CS. Fighter må splittes i blanding med Stomp CS. Efter fremspiring er det også muligt at ukrudtsstrigle, men bønnerne skal først have 1-2 blade for at være robuste nok.

Vi får en del henvendelser vedr. den optimale sprøjteteknik. I Afgrødenyt nr. 6 var vist en tabel med forslag til vandmængder til nogle forskellige sprøjteopgaver, og i en artikel i dette nr. følges op på valg af dyser og sprøjteteknik.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve