Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Dette efterår har været koldere og vådere end sidste efterår. Det har som tidligere nævnt givet vanskelige betingelser for den sent såede raps, der nogle steder kun har 3-4 blade og derfor ikke kan tåle mere end 0,25 l Belkar pr. ha. Her anbefaler vi, ved behov, at sprøjte snarest muligt med de 0,25 l Belkar pr. ha og så foretage en opfølgning med yderligere 0,25 l Belkar pr. ha 2-3 uger senere. Har rapsen 5-6 løvblade bør kamiller mm bekæmpes med 0,4 l Belkar pr. ha snarest, såfremt det endnu ikke er gjort.

Hvis det ikke er sket, så er det tid til at bekæmpe rapsjordloppens larver med 0,2 kg Karate 2,5 WG pr. ha. Sprøjtningen er en af de vigtigste i rapsen, og vi anbefaler generelt at udføre den med mindre, at du har gule fangbakker i markerne og ikke har fanget over skadetærsklen. Karate og Belkar kan blandes.

Fra 1. november – 31. december kan Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsser og spildkorn. Vi skriver mere om anvendelsen i næste nummer af AfgrødeNyt. Kerb og Belkar kan ikke blandes.

Risikoen for manganmangel i vintersæd er generelt mindre i år pga. de fugtigere forhold. Det køligere vejr gør også, at planterne vokser langsommere, så de har behov for mindre mangan. På trods af det, så kan der være marker, der skal behandles. Det gælder hvis du har erfaring for, at arealerne plejer at lide af manganmangel eller du ser symptomerne i marken.

Hvis du har fundet bladlus og har sået før 20. september, så skal der sprøjtes mod bladlus, når kornet har 3-4 blade. Sprøjtningen kan eventuelt kombineres med en mangansprøjtning. Vinterbyg er den art, der kan angribes hårdest af havrerødsot, som bladlusene kan sprede. Vinterrug og hvede kan også angribes, men her er et eventuelt udbyttetab ikke så stort.

Det våde vejr har også givet udfordringer for ukrudtssprøjtning af vintersæd. Hvis du har agerrævehale, rajgræs eller væselhale, så er det vigtigt at køre Boxer ud senest, når sprøjtesporene lige kan anes. Har du ikke nået det, så vent til kornet har 2-3 blade og skift til en løsning, hvor Boxer blandes med Atlantis OD eller Othello, hvis det er rajgræs eller væselhale, der skal bekæmpes. Hvis det er agerrævehale, der skal bekæmpes, køres der med 1,5 l Boxer + 0,2 l Topik + 0,5 l olie pr. ha.

Raps kan bekæmpes med tilfredsstillende resultat, hvis der anvendes 0,12 l DFF pr. ha før fremspiring. Har rapsen fået løvblade, så kan Atlantis eller Othello bekæmpe dem, hvis der samtidig skal bekæmpes græsser. Ellers er Express 50 SX den billigste løsning, men udelukker ligesom Atlantis OD og Othello anvendelse af minimidler i foråret. Ellers er det muligt at bekæmpe rapsen med Maya/Xinca eller Buctril EC 225, eller eventuelt den noget dyrere Mateno Duo 600 SC. Mateno Duo 600 SC er et godt valg, hvis der også er kornblomst og storkenæb.

Som vi tidligere har nævnt, så kontrolleres græs og brak i år med satellit foto. Fra d. 15. oktober vil dine marker være røde på landmand.dk, hvis du er udtaget til fysisk kontrol. Har du ingen røde marker, kan du stadig få kontrol, da bedrifter til kontrol også udvælges på andre måder. Ved satellitkontrollen er bagatelgrænsen 1 ha, men det er fortsat de 100 kvadratmeter, der er bagatelgrænsen ved fysisk kontrol.

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at værdien af betalingsrettighederne har været forkert beregnet. Betalingsrettigheder med tillæg har været sat til en for høj værdi, mens betalingsrettigheder uden tillæg har været sat til for lav en værdi. Har du betalingsrettigheder med tillæg, vil det for meget udbetalte ikke blive opkrævet, men støtten vil allerede blive justeret ned til kommende udbetaling for 2019. Hvis du har betalingsrettigheder uden tillæg, vil du få udbetalt det manglende beløb i 2020, og støtten for 2019 vil blive justeret op. Fra 21. oktober kan den nye værdi af betalingsrettighederne ses i TastSelv.

Det er sidste frist for udbringning af gylle til frøgræs og raps i kommuner, hvor der givet dispensation, på mandag d. 14. oktober.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve