Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Det har været en våd uge, og mens vi venter på, at markerne bliver klar til at så vintersæd, så kan en gennemgang af kemirummet være en god idé. Vi hører nemlig, at der er kontrol af bl.a. dyser, kemikalierum, sprøjtejournaler mm i øjeblikket, så tjek om du har ulovlig kemi stående. Hvis du får kontrol og skal udlevere din sprøjtejournal, så husk at du må eftersende den. Det giver dig mulighed for at få os til at tjekke den først.

Fra rapsen har 4 løvblade er det ikke længere nødvendigt at holde øje med gnav af den voksne rapsjordloppe, men vi kan se, at rapsjordlopperne mange steder er hårde ved den sent såede raps. Når rapsen har 6 løvblade, er det tid til en eventuel Belkar-sprøjtning. Fra ca. 20. september kan denne sprøjtning kombineres med den årlige sprøjtning mod rapsjordloppens larve.

Når vintersæden spirer frem, så hold godt øje med sneglene. Det fugtige vejr giver dem gode betingelser. Hvor der er erfaring for snegleangreb udbringes der 4-5 kg sneglekorn pr. ha – hvis de forsvinder, gentages udbringningen.

I efterafgrøderne ser vi både gnav af snegle og andet, men der må hverken sprøjtes mod skadedyr eller udbringes sneglegift i MFO-efterafgrøderne.

Sidste frist for kørsel af gylle er 30. september til etablerede, overvintrende fodergræs og vinterraps. Til frøgræs er sidste frist 14. oktober. Der kommer måske en dispensation for udbringningstidspunktet, hvis det fortsat regner meget.

På Landmand.dk kan du se om Landbrugsstyrelsen vurderer, at dine marker opfylder aktivitetskravet. Du kan læse mere i artiklen ’Satellitbaseret kontrol af dine marker’ i dette nummer af AfgrødeNyt. Hvis du har 2 m bræmmer, der ligger inde i markblokken, og du har søgt grundbetaling på dem, så er der også et aktivitetskrav på den. Aktivitetskravet betyder, at du skal slå dem senest d. 25. september.

Landbrugsstyrelsens kontrollører begynder at kontrollere efterafgrøderne 11. september. Vi har endnu ikke set instruksen for, hvordan de kontrollerer efterafgrøderne, der er sået i den forlængede frist.

Måske kender du vores Facebook-grupper ‘Vårbyg i fokus’ og ‘Vinterraps – mod højere udbytter’. Nu har vi også startet Facebook-gruppen ‘Vild med hvede’. Gruppen er for alle med interesse for hvede. Her kan viden og erfaringer deles. Vi håber, at det er noget for dig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve