Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

De kraftige byger, som er faldet meget uens i vores område, vanskeliggør høsten. Heldigvis har vi endnu ikke set hverken korn eller raps, der er spiret i akset, mens lejesæd og nedknækning er ved at være udbredt. Lejesæd forekommer først og fremmest, hvor vintersæden er sået tidligt, og værst hvor plantetallet samtidig har været for højt. Vækstregulering har kun haft begrænset betydning, så kornet har ligget knap så hårdt.

Når vejret tillader at der kan høstes, så prioritér de marker, hvor der skal sås vinterraps og efterafgrøder. Overvej at snitte halmen fremfor at bjærge den for at få markerne klar hurtigere. Og glem nu ikke at få kigget til de afgrøder, der er lagt på lager.

Såning af vinterraps er godt i gang. Vi har i år ingen bejdsemidler, der har effekt på rapsjordlopperne, så hold godt øje med gnav af rapsjordlopper allerede fra fremspiring. Vi har set rigtig mange rapsjordlopper i den høstede vare mange steder, så vi ved, at de er der. Hold ekstra øje med rapsmarker, der ligger op ad marker, hvor der har været raps i år – vi ser tit, at problemet med rapsjordlopper er størst her.

Den megen regn giver gode betingelser for snegle. Hvis rapsen sås på marker, hvor der er erfaring for snegle, så anbefaler vi at køre sneglekorn ud lige efter såning. Det duer ikke at blande sneglekornene i udsæden.

Vi ved at det kan knibe med at få tid til at holde øje med rapsen, samtidig med at det sidste skal høstes og de nye afgrøder etableres. Derfor kan vores ’Rapstjek’, hvor vi holder øje med bl.a. gnav af rapsjordlopper og snegle være en god løsning. Du kan tilmelde dig hos din planteavlskonsulent eller hos Lene Bjørnsbo telefon 63 40 71 37.

De sidste par år har vi set problemer med larver af fritfluer i en del vintersæd, specielt rug efter rug har været hårdt ramt. Fritfluens 3. generation flyver i slutningen af august og lægger æg i korn og græs, der har 1½ – 2 blade. Når den nye afgrøde spirer frem, kravler larverne over i den og kan ødelægge de nye planter. Værst går det ud over tidligt sået vintersæd, specielt hybrider fordi de udsås med et lavt plantetal. Reduceret jordbearbejdning giver lidt større risiko for angreb end pløjning. Hvis du har erfaring for angreb med fritfluer, så anbefaler vi, at du holder jorden sort frem til såning af vintersæden, så fritfluerne ikke får mulighed for at lægge æg i spildkornet.

Hvis du har et problem med at få efterafgrøderne etableret til tiden senest 20. august, så er de nye fleksible regler vedtaget. Du kan læse mere om dem i AfgrødeNyt uge 29 i artiklen ’Nye fleksible regler for efterafgrøder’.

Hvis du har græsudlæg – det kan være både frøgræsudlæg og andet græs, der skal bruges til at opfylde MFO-forpligtelsen, så skal der senest d. 20. august skriftligt bedes om udsættelse, hvis hovedafgrøden ikke er høstet på denne dag. Med en udsættelse skal hovedafgrøden senest høstes d. 3. september – destruktionsdatoen bliver samtidig udsat til d. 29. oktober.

Vi hører, at efterafgrødeblandingen med honningurt og olieræddike i forholdet 10 %-90 % er udsolgt. I stedet sælges en med kun 5 % honningurt og 95 % olieræddike. Da der skal kunne findes begge arter på alle kvadratmetre, anbefaler vi, at udsædsmængden med denne blanding sættes op.

Hvis du har ændringer til efterafgrøderne, så kontakt din planteavlskonsulent. Mange af ændringerne kræver, at vi ændrer ’Gødnings- og efterafgrødeskemaet’ i TastSelv.

Hvis vi skal tage jordprøver for dig i dette efterår, så tilmeld dig gerne snarest muligt. Du kan læse mere om jordprøver i AfgrødeNyt uge 28 i artiklen ’Jordprøver – værdifuld viden om din jord – nu også til gradueret kalkning’.

I hele august måned giver vi 25 % rabat på pesticidindberetninger. Vi kan også hjælpe dig med at udarbejde en lovpligtig sprøjtejournal. Har du Farmtracking, så giver du bare din planteavlskonsulent besked, når sprøjtninger i 2019 er opdateret.

Vi kan også hjælpe med at indberette gødningsleverancer. Fristen er d. 2. september for planperioden 1. august 2018 – 31. juli 2019.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve