Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Vi har tidligere skrevet om goldfodsyge, der giver lyse, nødmodne aks i hveden. Nu ser vi enkelte steder halve aks, der bliver hvide. Det er aksfusarium, der fremmes af fugtige forhold under blomstring. Der er store sortsforskelle på modtageligheden. Som forventet ser vi mest i sorten Torp, der er en af de mest modtagelige.

Vi kan ikke sige det nok gange: Der bør ikke sås vintersæd tidligt i de marker, hvor der er problemer med græsukrudt. I år ser vi rigtig meget græsukrudt, også i marker hvor det ikke tidligere har været et problem. Du kan læse om vores erfaringer med bekæmpelse af græsukrudt i vores store demonstrationsprojekt i dette nummer af AfgrødeNyt i artiklen ’Græsukrudt er ikke bare græsukrudt’.

I hestebønnerne finder vi stor set ingen bladlus. Vi ser heller ikke marker med behov for svampebekæmpelse. Der er kun lidt chokoladeplet, og samtidig er blomstringen afsluttet i de fleste marker, så derfor er det ikke længere rentabelt at svampesprøjte.

I vinterraps ser vi nu nødmodne planter. Hvis du flækker stænglen, kan du se, om det er knoldbægersvamp eller bladribbesnudebiller. Hvis det er knoldbægersvamp, vil du inde i stænglen finde ’muselorte’, der er svampens hvilelegemer. Hvis det er bladribbesnudebillen, så vil du kunne se brun/sort ’kaffegrums’ inde i stænglen, der afslører, at der tidligere i år har været larver. Netop på Fyn var bladribbesnudebillen hyppigt forekommende i forårets tællinger og på de 4 lokaliteter, hvor vi har talt, var ca. halvdelen af stænglerne angrebet.

Det er fortsat ikke muligt at få rapsudsæden bejdset mod skadedyr. Derfor skal der holdes godt øje med rapsen allerede fra fremspiring. Vi tilbyder som de foregående år at tilse din raps for dig, hvis du tilmelder dig ’Rapstjek’, som du kan læse mere om i vedhæftede produktark. I dette nummer af AfgrødeNyt kan du også læse om etableringen af den nye raps i artiklen ’Etablering af vinterraps’.

Hvis du bruger Farmtracking og har lejesæd i dine marker, så beder SEGES dig om at registrere det. Oplysningerne vil de bruge til at efterprøve lejesædsprognosen i Cropmanager og finde ud af om lejesæd kan ses fra satellit. Det eneste, du skal gøre, er at oprette et hotspot i Farmtracking med teksten ’Lejesæd2019’.

Det giver rigtig god mening at tage jordprøver hvert 5. år, og hvis du får ny jord ind. Det kan du læse mere om i dette nummer af AfgrødeNyt i artiklen ’Jordprøver – værdifuld viden om din jord – nu også til gradueret kalkning’. Hvis du vil have os til at tage jordprøver i år, så meld dig til – gerne hurtigst muligt.

 

Du har mulighed for at betale jordprøverne over 5 år ved at tilmelde dig ’Udvidet markstyring’. ’Udvidet markstyring’ er et godt tilbud, der omfatter jordprøver hver 5. år, abonnement på AfgrødeNyt og et årligt markbesøg. Prisen er 1250 kr. + 23 kr. pr. ha, hvis du har under 500 ha. Hvis du har over 500 ha pr. år, betaler du 18 kr. pr. ha.  Prisen svarer omtrent til prisen for jordprøverne.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve